[Hán tự Hán Việt]: Chữ HẬU

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HẬU Hoàng hậu; nữ hoàng
陛下 HOÀNG HẬU BỆ HẠ hoàng hậu điện hạ; muôn tâu hoàng hậu
HOÀNG HẬU hoàng hậu
THIÊN HẬU thiên hậu
21:50:32, 03-03-2015
2965 Lượt xem