[Hán tự Hán Việt]: Chữ MẠT

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
の弟 MẠT ĐỄ,ĐỆ em trai út
の妹 MẠT MUỘI em gái út
つ子 MẠT TỬ,TÝ con út
っ子 MẠT TỬ,TÝ con út
MẠT cuối;mạt; bột
MẠT cuối; tương lai; đầu mút; chỗ tận cùng; hậu duệ; sau khi; rốt cục;đuôi
MẠT đầu; cuối; đỉnh; chóp
MẠT DIỆP thế hệ con cháu cuối cùng; ngày cuối cùng của thời đại
MẠT ĐOAN sự kết thúc; đầu; mũi; đỉnh; chóp; chỗ tận cùng; điểm giới hạn
MẠT LƯU con cháu hậu duệ
期的 MẠT KỲ ĐÍCH ở giai đoạn cuối; mạt kỳ;suy tàn; suy đồi
MẠT KỲ cuối kỳ
MẠT NHẬT ngày cuối (của một tháng)
MẠT VĨ sự kết thúc
MẠT ĐẠI sự mãi mãi; sự vĩnh viễn; sự mạt kiếp
する THỦY MẠT quản lý; dàn xếp; định cư; thu dọn; giết hại; tự tử; tống khứ
を付ける KẾT MẠT PHÓ kết thúc
THỦY MẠT đầu cuối; nguy hiểm
KẾT MẠT kết thúc; phần cuối; cuối cùng
THÔ MẠT thô
THÔ MẠT sự hèn mọn; thấp kém;sự thô; sự cục mịch; sự thô kệch;thô; cục mịch; thô kệch
スープ PHẤN MẠT bột súp
PHẤN MẠT bột tán nhỏ
TUẾ MẠT cuối năm
KỲ MẠT cuối kỳ; hết thời kỳ; hết học kỳ
NGUYỆT MẠT cuối tháng
NIÊN MẠT HẤT Trước khi kết thúc năm này
調整 NIÊN MẠT ĐIỀU CHỈNH sự điều chỉnh thuế cuối năm
NIÊN MẠT cuối năm
CHU MẠT cuối tuần;kì nghỉ cuối tuần
行の HÀNH,HÀNG MẠT VĨ cuối hàng; cuối dòng
各期 CÁC KỲ MẠT NHẬT ngày cuối cùng của tháng; ngày cuối kỳ
今月 KIM NGUYỆT MẠT cuối tháng này
不始 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
お粗 THÔ MẠT mọn; thô vụng; không đáng kể
後始する HẬU THỦY MẠT dọn dẹp; chỉnh trang sau khi xong việc;
後始 HẬU THỦY MẠT sự dọn dẹp; sự chỉnh trang sau khi xong việc;
学期 HỌC KỲ MẠT cuối học kỳ
季節 QUÝ TIẾT MẠT cuối mùa
19:04:17, 03-03-2015
2634 Lượt xem