[Hán tự Hán Việt]: chữ NGHIÊM

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
密にいえば NGHIÊM MẶT nếu nói một cách nghiêm túc; nếu nói một cách chính xác; nói một cách chính xác hơn
重に閉める NGHIÊM TRỌNG,TRÙNG BẾ đóng chịt
NGHIÊM MẶT chặt chẽ; nghiêm ngặt; chính xác;nghiêm mật;sự chặt chẽ; trạng thái chặt chẽ; sự nghiêm ngặt; sự chính xác; chặt chẽ; nghiêm ngặt; chính xác
NGHIÊM TRỌNG,TRÙNG nghiêm trọng; nghiêm; cẩn mật; nghiêm ngặt; ngặt nghèo; nghiêm khắc; nghiêm;sự nghiêm trọng; sự nghiêm nghặt; sự ngặt nghèo; nghiêm trọng
守する NGHIÊM THỦ tuân thủ; tuân thủ nghiêm ngặt; chấp hành
NGHIÊM TUYỂN tuyển chọn; chọn lọc; lựa chọn cẩn thận; lựa chọn kỹ càng; chọn lọc cẩn thận; chọn lọc kỹ càng; chọn lựa cẩn thận; chọn lựa kỹ càng
NGHIÊM THỦ sự tuân thủ nghiêm ngặt; tuân thủ; chấp hành; tuân thủ nghiêm ngặt
NGHIÊM PHẠT hình phạt nghiêm khắc
NGHIÊM TỒN Sự tồn tại thực
NGHIÊM TÚC nghiêm trang; nghiêm nghị; uy nghiêm; trang trọng;sự nghiêm trang; sự nghiêm nghị; sự uy nghiêm; sự trang trọng
NGHIÊM ĐÔNG Mùa đông khắc nghiệt
NGHIÊM BÍ bí mật lớn
しさ NGHIÊM tính nghiêm khắc; sự hà khắc; sự nghiêm khắc; nghiêm khắc; hà khắc
NGHIÊM CẤM sự nghiêm cấm; sự ngăn cấm; sự cấm chỉ; nghiêm cấm; ngăn cấm; cấm chỉ
しい規則 NGHIÊM QUY TẮC nghiêm luật
然とした NGHIÊM NHIÊN nghiêm ngặt
しい法律 NGHIÊM PHÁP LUẬT luật nghiêm khắc; đạo luật nghiêm khắc
正科学 NGHIÊM CHÍNH KHOA HỌC khoa học chính xác
しい批評 NGHIÊM PHÊ BÌNH lời phê bình nghiêm khắc; phê bình nghiêm khắc; chỉ trích nghiêm khắc
正な NGHIÊM CHÍNH nghiêm minh
しい NGHIÊM hà khắc;khắt khe;khe khắt;nghiêm khắc
NGHIÊM CHÍNH nghiêm chỉnh; nghiêm túc
NGHIÊM sự uy nghiêm; sự tráng lệ; sự oai nghiêm; sự đường bệ; sự trang trọng; sự trầm hùng;uy nghiêm; tráng lệ; oai nghiêm; đường bệ; trang trọng; trầm hùng; uy nghiêm
格な NGHIÊM CÁCH đoan nghiêm
NGHIÊM CÁCH cứng rắn; khắt khe; tàn nhẫn; nghiêm ngặt;sự cứng rắn; trạng thái cứng rắn; sự khắt khe; sự tàn nhẫn; sự nghiêm ngặt
NGHIÊM GIỚI cẩn mật; cảnh giác cao độ; giới nghiêm
NGHIÊM LUẬT Pháp luật nghiêm khắc
UY,OAI NGHIÊM oai nghiêm;sự uy nghiêm; sự nghiêm trang; sự trang trọng; sự uy phong lẫm liệt
の滝 HOA NGHIÊM LANG thác Gekon
TRANG NGHIÊM sự trọng thể; sự uy nghi;trọng thể; uy nghi; hùng vĩ; trang nghiêm
GIỚI NGHIÊM LỆNH nghiêm lệnh
GIỚI NGHIÊM quân luật; lệnh giới nghiêm
TÔN NGHIÊM sự tôn nghiêm;tôn nghiêm
KHOAN NGHIÊM nhu và cương; sự dễ tính và nghiêm nghị; sự dễ tính và nghiêm khắc
をつくる UY,OAI NGHIÊM hách;hách dịch
08:30:28, 05-03-2015
2801 Lượt xem