[Hán tự Hán Việt]: Chữ NHẠC

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NHẠC PHỤ bố vợ; bố chồng
NHẠC núi cao
SƠN NHẠC BỘ vùng đồi núi
SƠN NHẠC vùng núi; vùng đồi núi
PHÚ NHẠC Núi Phú sĩ
06:38:47, 04-03-2015
2278 Lượt xem