[Hán tự Hán Việt]: Chữ NIÊN (PHẦN 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
齢給 NIÊN LINH CẤP Tiền lương dựa vào tuổi
長者 NIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢ đàn anh;người bề trên; người nhiều tuổi
賀郵便 NIÊN HẠ BƯU TIỆN thư chúc mừng năm mới
NIÊN TẾ Ngày kỷ niệm
格好 NIÊN CÁCH HIẾU,HẢO tuổi (của ai đó)
NIÊN HẬU Những năm về sau
NIÊN TỬ,TÝ đứa con thứ hai sinh cùng năm
NIÊN SƠ đầu năm
中無休 NIÊN TRUNG VÔ,MÔ HƯU mở suốt năm (cửa hàng)
NIÊN hàng năm; mỗi năm; từng năm;thường niên
齢差 NIÊN LINH SAI sự chênh lệch tuổi tác
NIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG lớn tuổi;sự lớn tuổi hơn
賀葉書 NIÊN HẠ DIỆP THƯ thiếp chúc mừng năm mới
NIÊN LỄ lời chào năm mới
末迄 NIÊN MẠT HẤT Trước khi kết thúc năm này
強い NIÊN CƯỜNG trẻ con sinh trong nửa đầu năm
始状 NIÊN THỦY TRẠNG thiếp chúc mừng năm mới
NIÊN SAN sách xuất bản hàng năm
NIÊN TRUNG suốt cả năm;trong một năm
NIÊN năm; năm tháng; tuổi
齢層 NIÊN LINH TẦNG,TẰNG nhóm tuổi; độ tuổi
NIÊN GIÁM tuổi; niên giám
賀状 NIÊN HẠ TRẠNG thiếp chúc tết;thiệp chúc tết
NIÊN ÍCH Lợi nhuận hàng năm
末調整 NIÊN MẠT ĐIỀU CHỈNH sự điều chỉnh thuế cuối năm
NIÊN NHƯỢC trẻ sinh trong nửa cuối năm
NIÊN THỦY đầu năm
NIÊN PHÂN Số lượng theo năm
NIÊN HẠ ít tuổi hơn
齢制限 NIÊN LINH CHẾ HẠN hạn tuổi;niên hạn
金額を受給する NIÊN KIM NGẠCH THỤ,THỌ CẤP Hưởng lương hưu
NIÊN HẠ sự mừng năm mới; lễ tết
甲斐 NIÊN GIÁP PHỈ tuổi (của ai đó)
NIÊN MẠT cuối năm
度初め NIÊN ĐỘ SƠ đầu năm (tài chính)
NIÊN TĂNG phụ nữ trung niên
内に NIÊN NỘI trong năm
NIÊN THƯỢNG lớn tuổi; cao tuổi
齢が増える NIÊN LINH TĂNG lớn tuổi
金基金 NIÊN KIM CƠ KIM Quĩ lương hưu
貢米 NIÊN CỐNG MỄ Thuế gạo hàng năm
NIÊN PHỦ đầu năm
期者 NIÊN KỲ GIẢ Người học nghề
NIÊN ĐỘ năm;niên độ;niên khóa
NIÊN BÁO báo cáo hàng năm;niên báo
NIÊN NỘI trong năm
を取る NIÊN THỦ lớn tuổi
NIÊN LINH biên niên;tuổi;tuổi tác
金受給者 NIÊN KIM THỤ,THỌ CẤP GIẢ người về hưu
NIÊN CỐNG thuế đất; tiền thuế bất động sản;tiền; vật cống hàng năm
産額 NIÊN SẢN NGẠCH Sự sản xuất hàng năm
月日 NIÊN NGUYỆT NHẬT năm tháng ngày
歳歳 NIÊN NIÊN TUẾ TUẾ Hàng năm
NIÊN HIỆU năm; niên hiệu
NIÊN BỔNG lương bổng hàng năm
までに NIÊN Trước năm…
NIÊN NGẠCH kim ngạch theo năm
金保険 NIÊN KIM BẢO HIỂM bảo hiểm trợ cấp năm
NIÊN PHỔ sơ yếu lí lịch
NIÊN SẢN Sự sản xuất hàng năm
NIÊN NGUYỆT năm tháng; thời gian
NIÊN SAI Sự biến đổi hàng năm
取った NIÊN THỦ đã có tuổi;già
NIÊN DƯ Hơn một năm
ぶり NIÊN tròn…năm
NIÊN ĐẦU đầu năm
NIÊN KIM tiền trợ cấp hàng năm
NIÊN BIỂU niên biểu
NIÊN SINH năm sinh
NIÊN NGUYỆT năm tháng; năm và tháng;nhiều năm lâu nay
NIÊN TUNG bậc tiền bối; người lớn tuổi; bậc bề trên
NIÊN THU,THÂU thu nhập trong một năm;tiền thu nhập hàng năm
会費 NIÊN HỘI PHÍ Chi phí hàng năm
の豆 NIÊN ĐẬU hạt đậu dùng để rắc trong buổi lễ
NIÊN ĐẦU đầu năm;người lớn nhất
配者 NIÊN PHỐI GIẢ bậc tiền bối
NIÊN NHƯỢC Trẻ; trẻ tuổi
NIÊN NGỌC tiền lì xì; tiền mừng tuổi
暮れる NIÊN MỘ hết năm
少者 NIÊN THIẾU,THIỂU GIẢ đàn em;người thiếu niên
功賃金 NIÊN CÔNG NHẪM KIM tiền lương chức vụ thâm niên
NIÊN HỘI hội nghị thường niên
の瀬 NIÊN LẠI Cuối năm
頃日頃 NIÊN KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ NHẬT KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ Những ngày này
NIÊN PHỐI có tuổi;sự có tuổi
老い NIÊN LÃO Người già
NIÊN XUẤT tỷ lệ lãi năm
明け NIÊN MINH năm mới
少の NIÊN THIẾU,THIỂU bé thơ;nhỏ tuổi;trẻ tuổi
功序列制度 NIÊN CÔNG TỰ LIỆT CHẾ ĐỘ chế độ thâm niên
NIÊN LỆNH tuổi tác
の暮れ NIÊN MỘ Cuối năm
NIÊN KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ tuổi tác áng chừng; khoảng tuổi
輪史学 NIÊN LUÂN SỬ HỌC khoa nghiên cứu tuổi thọ của cây
NIÊN LÃO Người già
NIÊN BA tuổi già
明け NIÊN MINH sự khởi đầu năm mới
NIÊN THIẾU,THIỂU thiếu niên
功加俸 NIÊN CÔNG GIA BỔNG sự tăng lương theo thâm niên
代順 NIÊN ĐẠI THUẬN Thứ tự theo thời gian
22:40:26, 03-03-2015
3511 Lượt xem