[Hán tự Hán Việt]: Chữ THÚC

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THÚC bó; búi; cuộn
縛する THÚC PHƯỢC,PHỌC bó;bó buộc;thắt buộc;trói
縛する THÚC PHƯỢC,PHỌC kiềm chế; hạn chế; trói buộc; giam cầm
THÚC PHƯỢC,PHỌC sự kiềm chế; sự hạn chế; sự trói buộc; sự giam cầm
の間 THÚC GIAN khoảng thời gian rất ngắn; một chốc; một lát
ねる THÚC buộc thành bó; bó lại;cai trị; điều hành; quản lý;khoanh (tay)
HOA THÚC bó hoa
TRÁT THÚC cuộn tiền
KẾT THÚC PHẨM hàng đóng bao
時間 CÂU,CÚ THÚC THỜI GIAN thời gian làm việc
する KẾT THÚC trói; buộc; bó; đoàn kết
する CÂU,CÚ THÚC thắt buộc
KẾT THÚC sự buộc; sự trói; sự đoàn kết; sự đồng lòng
する CÂU,CÚ THÚC câu thúc; ràng buộc; bắt ép
守る ƯỚC THÚC THỦ giữ lời hứa
CÂU,CÚ THÚC sự câu thúc; sự ràng buộc; sự bắt ép; ràng buộc; câu thúc; bắt ép
を破る ƯỚC THÚC PHÁ lỡ hẹn
に遅れる ƯỚC THÚC TRÌ trễ hẹn
どおり ƯỚC THÚC đúng hẹn;đúng hợp đồng
する ƯỚC THÚC đính ước;giao hẹn;hẹn;hẹn hò;hứa;hứa hẹn;ước hẹn
QUANG THÚC chùm sáng
ƯỚC THÚC lời hứa;qui ước
三文 NHỊ THÚC TAM VĂN Với giá rất rẻ; rất rẻ
KIỆN THÚC Chùm chìa khóa
能装 NĂNG TRANG THÚC Trang phục kịch Noh
手をねて THỦ THÚC thúc thủ; không làm gì cả
手足をねる THỦ TÚC THÚC bó cẳng;bó chân
夫婦約 PHU PHỤ ƯỚC THÚC hôn ước
中性子 TRUNG TÍNH,TÁNH TỬ,TÝ THÚC Dòng nơtron
身柄拘 THÂN BINH CÂU,CÚ THÚC bị cầm tù
二世の約 NHỊ THẾ ƯỚC THÚC lời thề ước khi kết hôn
06:29:06, 04-03-2015
2747 Lượt xem