[Hán tự Hán Việt]: Chữ TỈNH

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TỈNH bát sứ; bát cơm đầy thức ăn
THIÊN TỈNH bát cơm có cá rán
21:06:00, 03-03-2015
2300 Lượt xem