[Hán tự – Hán Việt]: chữ XÍCH

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
する BẤN,THẤN XÍCH tẩy chay
BẤN,THẤN XÍCH sự tẩy chay
運動 BÀI XÍCH VẬN ĐỘNG cuộc vận động tẩy chay
する BÀI XÍCH chèn ép
する BÀI XÍCH bài trừ; gạt bỏ; tẩy chay;bài xích
BÀI XÍCH sự bài trừ; sự gạt bỏ; sự tẩy chay;sự bài xích
18:23:17, 03-03-2015
2478 Lượt xem