[Hán tự tiếng Nhật] – 500 chữ kanji thông dụng nhất

Học tiếng Nhật Bản – Hán tự tiếng Nhật “500 chữ kanji thông dụng nhất”

Kanji   Âm Hán Việt    Nghĩa / Từ ghép & On-reading

1  日  nhật  mặt trời, ngày, nhật thực, nhật báo  nichi, jitsu
2  一  nhất  một, đồng nhất, nhất định  ichi, itsu
3  国  quốc  nước, quốc gia, quốc ca  koku
4  十  thập  mười  juu, jiQ
5  大  đại  to lớn, đại dương, đại lục  dai, tai
6  会  hội  hội họp, đại hội  kai, e
7  人  nhân  nhân vật  jin, nin
8  年  niên  năm, niên đại  nen
9  二  nhị  2  ni
10  本  bản  sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất  hon
11  三  tam  3  san
12  中  trung  trung tâm, trung gian, trung ương  chuu
13  長  trường, trưởng  trường giang, sở trường; hiệu trưởng  choo
14  出  xuất  xuất hiện, xuất phát  shutsu, sui
15  政  chính  chính phủ, chính sách, hành chính  sei, shoo
16  五  ngũ  5  go
17  自  tự  tự do, tự kỉ, tự thân  ji, shi
18  事  sự  sự việc  ji, zu
19  者  giả  học giả, tác giả  sha
20  社  xã  xã hội, công xã, hợp tác xã  sha
21  月  nguyệt  mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực  getsu, gatsu
22  四  tứ  4  shi
23  分  phân  phân số, phân chia  bun, fun, bu
24  時  thời  thời gian  ji
25  合  hợp  thích hợp, hội họp, hợp lí  goo, gaQ, kaQ 
26  同  đồng  đồng nhất, tương đồng  doo
27  九  cửu  9  kyuu, ku
28  上  thượng  thượng tầng, thượng đẳng  joo, shoo
29  行  hành, hàng  thực hành, lữ hành; ngân hàng  koo, gyoo, an
30  民  dân  quốc dân, dân tộc  min
31  前  tiền  trước, tiền sử, tiền chiến, mặt tiền  zen
32  業  nghiệp  nghề nghiệp, công nghiệp, sự nghiệp  gyoo, goo
33  生  sinh  sinh sống, sinh sản  sei, shoo
34  議  nghị  nghị luận, nghị sự  gi
35  後  hậu  sau, hậu quả, hậu sự  go, koo
36  新  tân  mới, cách tân, tân thời  shin
37  部  bộ  bộ môn, bộ phận  bu
38  見  kiến  ý kiến  ken
39  東  đông  phía đông  too
40  間  gian  trung gian, không gian  kan, ken
41  地  địa  thổ địa, địa đạo  chi, ji
42  的  đích  mục đích, đích thực  teki
43  場  trường  hội trường, quảng trường  joo
44  八  bát  8  hachi
45  入  nhập  nhập cảnh, nhập môn, nhập viện  nyuu
46  方  phương  phương hướng, phương pháp  hoo
47  六  lục  6  roku
48  市  thị  thành thị, thị trường  shi
49  発  phát  xuất phát, phát kiến, phát hiện, phát ngôn  hatsu, hotsu
50  員  viên  thành viên, nhân viên  in
51  対  đối  đối diện, phản đối, đối với  tai, tsui
52  金  kim  hoàng kim, kim ngân  kin, kon
53  子  tử  tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử  shi, su
54  内  nội  nội thành, nội bộ  nai, dai
55  定  định  thiết định, quyết định, định mệnh  tei, joo
56  学  học  học sinh, học thuyết  gaku
57  高  cao  cao đẳng, cao thượng  koo
58  手  thủ  tay, thủ đoạn  shu
59  円  viên  viên mãn, tiền Yên  en
60  立  lập  thiết lập, tự lập  ritsu, ryuu
61  回  hồi  vu hồi, chương hồi  kai, e
62  連  liên  liên tục, liên lạc  ren
63  選  tuyển  tuyển chọn  sen
64  田  điền  điền viên, tá điền  den
65  七  thất  7  shichi
66  代  đại  đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế  dai, tai
67  力  lực  sức lực  ryoku, riki
68  今  kim  đương kim, kim nhật  kon, kin
69  米  mễ  gạo  bei, mai
70  百  bách  trăm, bách niên  hyaku
71  相  tương, tướng  tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng  soo, shoo
72  関  quan  hải quan, quan hệ  kan
73  明  minh  quang minh, minh tinh  mei, myoo
74  開  khai  khai mạc, khai giảng  kai
75  京  kinh  kinh đô, kinh thành  kyoo, kei
76  問  vấn  vấn đáp, chất vấn, vấn đề  mon
77  体  thể  hình thể, thân thể, thể thao  tai, tei
78  実  thực  sự thực, chân thực  jitsu
79  決  quyết  quyết định  ketsu
80  主  chủ  chủ yếu, chủ nhân  shu, su
81  動  động  hoạt động, chuyển động  doo
82  表  biểu  biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn  hyoo
83  目  mục  mắt, hạng mục, mục lục  moku, boku
84  通  thông  thông qua, thông hành, phổ thông  tsuu, tsu
85  化  hóa  biến hóa  ka, ke
86  治  trị  cai trị, trị an, trị bệnh  chi, ji
87  全  toàn  toàn bộ  zen
88  度  độ  mức độ, quá độ, độ lượng  do, to, taku
89  当  đương, đáng  chính đáng; đương thời, tương đương  too
90  理  lí  lí do, lí luận, nguyên lí  ri
91  山  sơn  núi, sơn hà  san
92  小  tiểu  nhỏ, ít  shoo
93  経  kinh  kinh tế, sách kinh, kinh độ  kei, kyoo
94  制  chế  chế ngự, thể chế, chế độ  sei
95  法  pháp  pháp luật, phương pháp  hoo, haQ, hoQ
96  下  hạ  dưới, hạ đẳng  ka, ge
97  千  thiên  nghìn, nhiều, thiên lí  sen
98  万  vạn  vạn, nhiều, vạn vật  man, ban
99  約  ước  lời hứa (ước nguyện), ước tính  yaku
100  戦  chiến  chiến tranh, chiến đấu  sen
101  外  ngoại  ngoài, ngoại thành, ngoại đạo  gai, ge
102  最  tối  nhất (tối cao, tối đa)  sai
103  調  điều, điệu  điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu  choo
104  野  dã  cánh đồng, hoang dã, thôn dã  ya
105  現  hiện  xuất hiện, hiện tại, hiện tượng, hiện hình  gen
106  不  bất  bất công, bất bình đẳng, bất tài  fu, bu
107  公  công  công cộng, công thức, công tước  koo
108  気  khí  không khí, khí chất, khí khái, khí phách  ki, ke
109  勝  thắng  thắng lợi, thắng cảnh  shoo
110  家  gia  gia đình, chuyên gia  ka, ke
111  取  thủ  lấy, nhận  shu
112  意  ý  ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý  I
113  作  tác  tác phẩm, công tác, canh tác  saku, sa
114  川  xuyên  sông  sen
115  要  yêu, yếu  yêu cầu; chủ yếu  yoo
116  用  dụng  sử dụng, dụng cụ, công dụng  yoo
117  権  quyền  chính quyền, quyền uy, quyền lợi  ken, gon
118  性  tính  tính dục, giới tính, bản tính, tính chất  sei, shoo
119  言  ngôn  ngôn ngữ, ngôn luận, phát ngôn  gen, gon
120  氏  thị  họ  shi
121  務  vụ  chức vụ, nhiệm vụ  mu
122  所  sở  trụ sở  sho
123  話  thoại  nói chuyện, đối thoại, giai thoại  wa
124  期  kì  thời kì, kì hạn  ki, go
125  機  cơ  cơ khí, thời cơ, phi cơ  ki
126  成  thành  thành tựu, hoàn thành, trở thành  sei, joo
127  題  đề  đề tài, đề mục, chủ đề  dai
128  来  lai  đến, tương lai, vị lai  rai
129  総  tổng  tổng số, tổng cộng  soo
130  産  sản  sản xuất, sinh sản, cộng sản  san
131  首  thủ  đầu, cổ, thủ tướng  shu
132  強  cường, cưỡng  cường quốc; miễn cưỡng  kyoo, goo
133  県  huyện  huyện, tỉnh  ken
134  数  số  số lượng  suu, su
135  協  hiệp  hiệp lực  kyoo
136  思  tư  nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy  shi
137  設  thiết  thiết lập, kiến thiết  setsu
138  保  bảo  bảo trì, bảo vệ, đảm bảo  ho
139  持  trì  cầm, duy trì  ji
140  区  khu  khu vực, địa khu  ku
141  改  cải  cải cách, cải chính  kai
142  以  dĩ  dĩ tiền, dĩ vãng  I
143  道  đạo  đạo lộ, đạo đức, đạo lí  doo, too
144  都  đô  đô thị, đô thành  to, tsu
145  和  hòa  hòa bình, tổng hòa, điều hòa  wa, o
146  受  thụ  nhận, tiếp thụ  ju
147  安  an  an bình, an ổn  an
148  加  gia  tăng gia, gia giảm  ka
149  続  tục  tiếp tục  zoku
150  点  điểm  điểm số, điểm hỏa  ten
151  進  tiến  thăng tiến, tiền tiến, tiến lên  shin
152  平  bình  hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường  hei, byoo
153  教  giáo  giáo dục, giáo viên  kyoo
154  正  chính  chính đáng, chính nghĩa, chân chính  sei, shoo
155  原  nguyên  thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc  gen
156  支  chi  chi nhánh, chi trì (ủng hộ)  shi
157  多  đa  đa số  ta
158  世  thế  thế giới, thế gian, thế sự  sei, se
159  組  tổ  tổ hợp, tổ chức  so
160  界  giới  thế giới, giới hạn, địa giới  kai
161  挙  cử  tuyển cử, cử động, cử hành  kyo
162  記  kí  thư kí, kí sự, kí ức  ki
163  報  báo  báo cáo, báo thù, báo đáp  hoo
164  書  thư  thư đạo, thư tịch, thư kí  sho
165  心  tâm  tâm lí, nội tâm  shin
166  文  văn  văn chương, văn học  bun, mon
167  北  bắc  phương bắc  hoku
168  名  danh  danh tính, địa danh  mei, myoo
169  指  chỉ  chỉ định, chỉ số  shi
170  委  ủy  ủy viên, ủy ban, ủy thác  I
171  資  tư  tư bản, đầu tư, tư cách  shi
172  初  sơ  sơ cấp  sho
173  女  nữ  phụ nữ  jo, nyo, nyoo
174  院  viện  học viện, y viện  in
175  共  cộng  tổng cộng, cộng sản, công cộng  kyoo
176  元  nguyên  gốc  gen, gan
177  海  hải  hải cảng, hải phận  kai
178  近  cận  thân cận, cận thị, cận cảnh  kin
179  第  đệ  đệ nhất, đệ nhị  dai
180  売  mại  thương mại  bai
181  島  đảo  hải đảo  too
182  先  tiên  tiên sinh, tiên tiến  sen
183  統  thống  thống nhất, tổng thống, thống trị  too
184  電  điện  phát điện, điện lực  den
185  物  vật  động vật  butsu, motsu
186  済  tế  kinh tế, cứu tế  sai
187  官  quan  quan lại  kan
188  水  thủy  thủy điện  sui
189  投  đầu  đầu tư, đầu cơ  too
190  向  hướng  hướng thượng, phương hướng  koo
191  派  phái  trường phái  ha
192  信  tín  uy tín, tín thác, thư tín  shin
193  結  kết  đoàn kết, kết thúc  ketsu
194  重  trọng, trùng  trọng lượng; trùng phùng  juu, choo
195  団  đoàn  đoàn kết, đoàn đội  dan, ton
196  税  thuế  thuế vụ  zei
197  予  dự  dự đoán, dự báo  yo
198  判  phán  phán quyết, phán đoán  han, ban
199  活  hoạt  hoạt động, sinh hoạt  katsu
200  考  khảo  khảo sát, tư khảo  koo
201  午  ngọ  chính ngọ  go
202  工  công  công tác, công nhân  koo, ku
203  省  tỉnh  tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh  sei, shoo
204  知  tri  tri thức, tri giác  chi
205  画  họa, hoạch  họa sĩ; kế hoạch  ga, kaku
206  引  dẫn  dẫn hỏa  in
207  局  cục  cục diện, cục kế hoạch  kyoku
208  打  đả  đả kích, ẩu đả  da
209  反  phản  phản loạn, phản đối  han, hon, tan
210  交  giao  giao hảo, giao hoán  koo
211  品  phẩm  sản phẩm  hin
212  解  giải  giải quyết, giải thể, giải thích  kai, ge
213  査  tra  điều tra  sa
214  任  nhiệm  trách nhiệm, nhiệm vụ  nin
215  策  sách  đối sách  saku
216  込  <vào>    -
217  領  lĩnh, lãnh  thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực  ryoo
218  利  lợi  phúc lợi, lợi ích  ri
219  次  thứ  thứ nam, thứ nữ  ji, shi
220  際  tế  quốc tế  sai
221  集  tập  tập hợp, tụ tập  shuu
222  面  diện  phản diện, chính diện  men
223  得  đắc  đắc lợi, cầu bất đắc  toku
224  減  giảm  gia giảm, giảm  gen
225  側  trắc  bên cạnh  soku
226  村  thôn  thôn xã, thôn làng  son
227  計  kê, kế  thống kê; kế hoạch, kế toán  kei
228  変  biến  biến đổi, biến thiên  hen
229  革  cách  da thuộc, cách mạng  kaku
230  論  luận  lí luận, ngôn luận, thảo luận  ron
231  別  biệt  biệt li, đặc biệt, tạm biệt  betsu
232  使  sử, sứ  sử dụng; sứ giả, thiên sứ  shi
233  告  cáo  báo cáo, thông cáo  koku
234  直  trực  trực tiếp, chính trực  choku, jiki
235  朝  triều  buổi sáng, triều đình  choo
236  広  quảng  quảng trường, quảng đại  koo
237  企  xí  xí nghiệp, xí hoạch  ki
238  認  nhận  xác nhận, nhận thức  nin
239  億  ức  trăm triệu  oku
240  切  thiết  cắt, thiết thực, thân thiết  setsu, sai
241  求  cầu  yêu cầu, mưu cầu  kyuu
242  件  kiện  điều kiện, sự kiện, bưu kiện  ken
243  増  tăng  tăng gia, tăng tốc  zoo
244  半  bán  bán cầu, bán nguyệt  han
245  感  cảm  cảm giác, cảm xúc, cảm tình  kan
246  車  xa  xe cộ, xa lộ  sha
247  校  hiệu  trường học  koo
248  西  tây  phương tây  sei, sai
249  歳  tuế  tuổi, năm, tuế nguyệt  sai, sei
250  示  thị  biểu thị  ji, shi
251  建  kiến  kiến thiết, kiến tạo  ken, kon
252  価  giá  giá cả, vô giá, giá trị  ka
253  付  phụ  phụ thuộc, phụ lục  fu
254  勢  thế  tư thế, thế lực  sei
255  男  nam  đàn ông, nam giới  dan, nan
256  在  tại  tồn tại, thực tại  zai
257  情  tình  tình cảm, tình thế  joo, sei
258  始  thủy  ban đầu, khai thủy, nguyên thủy  shi
259  台  đài  lâu đài, đài  dai, tai
260  聞  văn  nghe, tân văn (báo)  bun, mon
261  基  cơ  cơ sở, cơ bản  ki
262  各  các  các, mỗi  kaku
263  参  tham  tham chiếu, tham quan, tham khảo  san
264  費  phí  học phí, lộ phí, chi phí  hi
265  木  mộc  cây, gỗ  boku, moku
266  演  diễn  diễn viên, biểu diễn, diễn giả  en
267  無  vô  hư vô, vô ý nghĩa  mu, bu
268  放  phóng  giải phóng, phóng hỏa, phóng lao  hoo
269  昨  tạc  <hôm> qua, <năm> qua..  saku
270  特  đặc  đặc biệt, đặc công  toku
271  運  vận  vận chuyển, vận mệnh  un
272  係  hệ  quan hệ, hệ số  kei
273  住  trú, trụ  cư trú; trụ sở  juu
274  敗  bại  thất bại  hai
275  位  vị  vị trí, tước vị, đơn vị  I
276  私  tư  tư nhân, công tư, tư lợi  shi
277  役  dịch  chức vụ, nô dịch  eki, yaku
278  果  quả  hoa quả, thành quả, kết quả  ka
279  軍  quân  quân đội, quân sự  gun
280  井  tỉnh  giếng  sei, shoo
281  格  cách  tư cách, cách thức, sở hữu cách  kaku, koo
282  料  liệu  nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu  ryoo
283  語  ngữ  ngôn ngữ, từ ngữ  go
284  職  chức  chức vụ, từ chức  shoku
285  終  chung  chung kết, chung liễu  shuu
286  宮  cung  cung điện  kyuu, guu, ku
287  検  kiểm  kiểm tra  ken
288  死  tử  tử thi, tự tử  shi
289  必  tất  tất nhiên, tất yếu  hitsu
290  式  thức  hình thức, phương thức, công thức  shiki
291  少  thiếu, thiểu  thiếu niên; thiểu số  shoo
292  過  qua, quá  thông qua; quá khứ, quá độ  ka
293  止  chỉ  đình chỉ  shi
294  割  cát  chia cắt, cát cứ  katsu
295  口  khẩu  miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ  koo, ku
296  確  xác  chính xác, xác lập, xác suất  kaku
297  裁  tài  may vá, tài phán, trọng tài  sai
298  置  trí  bố trí, bài trí, vị trí  chi
299  提  đề  cung cấp, đề cung  tei
300  流  lưu  lưu lượng, hạ lưu, lưu hành  ryuu, ru
301  能  năng  năng lực, tài năng  noo
302  有  hữu  sở hữu, hữu hạn  yuu, u
303  町  đinh  khu phố  choo
304  沢  trạch  đầm lầy  taku
305  球  cầu  quả cầu, địa cầu  kyuu
306  石  thạch  đá, thạch anh, bảo thạch  seki, shaku, koku
307  義  nghĩa  ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa  gi
308  由  do  tự do, lí do  yu, yuu, yui
309  再  tái  lại, tái phát  sai, sa
310  営  doanh  doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại  ei
311  両  lưỡng  hai, lưỡng quốc  ryoo
312  神  thần  thần, thần thánh, thần dược  shin, jin
313  比  tỉ  so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ  hi
314  容  dung  dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận  yoo
315  規  quy  quy tắc, quy luật  ki
316  送  tống  tiễn, tống tiễn, tống đạt  soo
317  消  tiêu  tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất  shoo
318  銀  ngân  ngân hàng, ngân lượng, kim ngân  gin
319  状  trạng  tình trạng, trạng thái, cáo trạng  joo
320  輸  thâu  thâu nhập, thâu xuất  yu
321  研  nghiên  mài, nghiên cứu  ken
322  談  đàm  hội đàm, đàm thoại  dan
323  説  thuyết  tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết  setsu, zei
324  常  thường  bình thường, thông thường  joo
325  応  ứng  đáp ứng, ứng đối, phản ứng  oo
326  空  không  không khí, hư không, hàng không  kuu
327  夫  phu  trượng phu, phu phụ  fu, fuu
328  争  tranh  đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh tranh  soo
329  身  thân  thân thể, thân phận  shin
330  優  ưu  ưu việt, ưu thế, ưu tiên  yuu
331  違  vi  vi phạm, tương vi  I
332  護  hộ  bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ  go
333  店  điếm  cửa hàng, tửu điếm  ten
334  土  thổ  thổ địa, thổ công  do, to
335  率  suất  thống suất, xác suất, tỉ lệ suất  sotsu, ritsu
336  士  sĩ  chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ  shi
337  算  toán  tính toán, kế toán, toán học  san
338  育  dục  giáo dục, dưỡng dục  iku
339  配  phối  phân phối, chi phối, phối ngẫu  hai
340  術  thuật  kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật  jutsu
341  商  thương  thương mại, thương số  shoo
342  収  thu  thu nhập, thu nhận, thu hoạch  shuu
343  武  vũ  vũ trang, vũ lực  bu, mu
344  州  châu  tỉnh, bang, châu lục  shuu
345  導  đạo  dẫn đường, chỉ đạo  doo
346  農  nông  nông nghiệp, nông thôn, nông dân  noo
347  構  cấu  cấu tạo, cấu thành, cơ cấu  koo
348  疑  nghi  nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi  gi
349  残  tàn  tàn dư, tàn tích, tàn đảng  zan
350  与  dữ, dự  cấp dữ, tham dự  yo
351  足  túc  chân, bổ túc, sung túc  soku
352  何  hà  cái gì, hà cớ  ka
353  断  đoạn, đoán  phán đoán, đoạn tuyệt  dan
354  真  chân  chân lí, chân thực  shin
355  転  chuyển  chuyển động  ten
356  楽  lạc, nhạc  an lạc, lạc thú, âm nhạc  gaku, raku
357  施  thi  thực thi, thi hành  shi, se
358  庁  sảnh  đại sảnh  choo
359  番  phiên  thứ tự, phiên hiệu  ban
360  害  hại  có hại, độc hại, lợi hại  gai
361  援  viện  viện trợ  en
362  究  cứu  nghiên cứu, cứu cánh  kyuu
363  可  khả  có thể, khả năng, khả dĩ  ka
364  起  khởi  khởi động, khởi sự, khởi nghĩa  ki
365  視  thị  thị sát, thị lực, giám thị  shi
366  副  phó  phó, phó phòng  fuku
367  線  tuyến  dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến  sen
368  急  cấp  khẩn cấp, cấp cứu  kyuu
369  例  lệ  ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ  rei
370  食  thực  ẩm thực, thực đường  shoku, jiki
371  補  bổ  bổ sung, bổ túc  ho
372  額  ngạch  trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch  gaku
373  証  chứng  bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận  shoo
374  館  quán  đại sứ quán, hội quán  kan
375  質  chất  vật chất, phẩm chất, khí chất  shitsu, shichi, chi
376  限  hạn  giới hạn, hữu hạn, hạn độ  gen
377  難  nan, nạn  khó, nan giải, nguy nan; tai nạn  nan
378  製  chế  chế tạo  sei
379  監  giam, giám  giam cấm; giám đốc, giám sát  kan
380  声  thanh  âm thanh, thanh điệu  sei, shoo
381  準  chuẩn  tiêu chuẩn, chuẩn bị  jun
382  落  lạc  rơi, lạc hạ, trụy lạc  raku
383  病  bệnh  bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật  byoo, hei
384  張  trương  chủ trương, khai trương  choo
385  葉  diệp  lá, lạc diệp, hồng diệp  yoo
386  警  cảnh  cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ  kei
387  技  kĩ  kĩ thuật, kĩ nghệ  gi
388  試  thí  thí nghiệm, thí điểm  shi
389  英  anh  anh hùng, anh tú, anh tuấn  ei
390  松  tùng  cây tùng, tùng bách  shoo
391  担  đảm  đảm đương, đảm bảo  tan
392  幹  cán  cán sự, cán bộ  kan
393  景  cảnh  cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh  kei
394  備  bị  trang bị, phòng bị, thiết bị  bi
395  防  phòng  phòng vệ, phòng bị, đề phòng  boo
396  南  nam  phương nam  nan, na
397  美  mĩ  mĩ nhân, mĩ lệ  bi
398  労  lao  lao động, lao lực, công lao  roo
399  谷  cốc  thung lũng, khê cốc  koku
400  態  thái  trạng thái, hình thái, thái độ  tai
401  崎  khi  mũi đất  -
402  着  trước  đến, đáo trước, mặc  chaku, jaku
403  横  hoành  tung hoành, hoành độ, hoành hành  oo
404  映  ánh  phản ánh  ei
405  形  hình  hình thức, hình hài, định hình  kei,gyoo
406  席  tịch  chủ tịch, xuất tịch (tham gia)  seki
407  域  vực  khu vực, lĩnh vực  iki
408  待  đãi  đợi, đối đãi  tai
409  象  tượng  hiện tượng, khí tượng, hình tượng  shoo, zoo
410  助  trợ  hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ  jo
411  展  triển  triển khai, phát triển, triển lãm  ten
412  屋  ốc  phòng ốc  oku
413  働  động  lao động  doo
414  佐  tá  phò tá, trợ tá  sa
415  宅  trạch  nhà ở  taku
416  票  phiếu  lá phiếu, đầu phiếu  hyoo
417  伝  truyền, truyện  truyền đạt, truyền động; tự truyện  den
418  福  phúc  phúc, hạnh phúc, phúc lợi  fuku
419  早  tảo  sớm, tảo hôn  soo, saQ
420  審  thẩm  thẩm tra, thẩm phán, thẩm định  shin
421  境  cảnh  nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ  kyoo, kei
422  況  huống  tình huống, trạng huống  kyoo
423  仕  sĩ  làm việc  shi, ji
424  条  điều  điều khoản, điều kiện  joo
425  乗  thừa  lên xe  joo
426  想  tưởng  tư tưởng, tưởng tượng  soo, so
427  渡  độ  đi qua, truyền tay  to
428  字  tự  chữ, văn tự  ji
429  造  tạo  chế tạo, sáng tạo  zoo
430  味  vị  vị giác, mùi vị  mi
431  念  niệm  ý niệm, tưởng niệm  nen
432  負  phụ  âm, mang, phụ thương, phụ trách  fu
433  親  thân  thân thuộc, thân thích, thân thiết  shin
434  述  thuật  tường thuật. tự thuật  jutsu
435  差  sai  sai khác, sai biệt  sa
436  族  tộc  gia tộc, dân tộc, chủng tộc  zoku
437  追  truy  truy lùng, truy nã, truy cầu  tsui
438  験  nghiệm  thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm  ken, gen
439  個  cá  cá nhân, cá thể  ko
440  若  nhược  trẻ, nhược niên  jaku, nyaku
441  訴  tố  tố cáo, tố tụng  so
442  低  đê  thấp, đê hèn, đê tiện  tei
443  量  lượng  lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng  ryoo
444  然  nhiên  quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên  zen, nen
445  独  độc  cô độc, đơn độc  doku
446  供  cung  cung cấp, cung phụng  kyoo, ku
447  細  tế  tinh tế, tường tế, tế bào  sai
448  授  thụ  đưa cho, truyền thụ, giáo thụ  ju
449  医  y  y học, y viện  I
450  衛  vệ  bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh  ei
451  器  khí  khí cụ, cơ khí, dung khí  ki
452  音  âm  âm thanh, phát âm  on, in
453  花  hoa  hoa, bông hoa  ka
454  頭  đầu  đầu não  too, zu, to
455  整  chỉnh  điều chỉnh, chỉnh hình  sei
456  財  tài  tiền tài, tài sản  zai, sai
457  門  môn  cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn  mon
458  値  trị  giá trị  chi
459  退  thoái  triệt thoái, thoái lui  tai
460  守  thủ  cố thủ, bảo thủ  shu, su
461  古  cổ  cũ, cổ điển, đồ cổ  ko
462  太  thái  thái dương, thái bình  tai, ta
463  姿  tư  tư thế, tư dung, tư sắc  shi
464  答  đáp  trả lời, vấn đáp, đáp ứng  too
465  末  mạt  kết thúc, mạt vận, mạt kì  matsu, batsu
466  隊  đội  đội ngũ, quân đội  tai
467  紙  chỉ  giấy  shi
468  注  chú  chú ý, chú thích  chuu
469  株  chu  cổ phiếu  -
470  望  vọng  ước vọng, nguyện vọng, kì vọng  boo, moo
471  含  hàm  hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc  gan
472  種  chủng  chủng loại, chủng tộc  shu
473  返  phản  trả lại  hen
474  洋  dương  đại dương, tây dương  yoo
475  失  thất  thất nghiệp, thất bại  shitsu
476  評  bình  bình luận, phê bình  hyoo
477  様  dạng  đa dạng, hình dạng  yoo
478  好  hảo, hiếu  hữu hảo; hiếu sắc  koo
479  影  ảnh  hình ảnh; nhiếp ảnh  ei
480  命  mệnh, mạng  tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh  mei, myoo
481  型  hình  khuôn hình, mô hình  kei
482  室  thất  phòng, giáo thất  shitsu
483  路  lộ  đường, không lộ, thủy lộ  ro
484  良  lương  tốt, lương tâm, lương tri  ryoo
485  復  phục  phục thù, hồi phục  fuku
486  課  khóa  khóa học, chính khóa  ka
487  程  trình  trình độ, lộ trình, công trình  tei
488  環  hoàn  hoàn cảnh, tuần hoàn  kan
489  閣  các  nội các  kaku
490  港  cảng  hải cảng, không cảng  koo
491  科  khoa  khoa học, chuyên khoa  ka
492  響  hưởng  ảnh hưởng, âm hưởng  kyoo
493  訪  phóng, phỏng  phóng sự; phỏng vấn  hoo
494  憲  hiến  hiến pháp, hiến binh  ken
495  史  sử  lịch sử, sử sách  shi
496  戸  hộ  hộ khẩu  ko
497  秒  miểu  giây (1/60 phút)  byoo
498  風  phong  phong ba, phong cách, phong tục  fuu, fu
499  極  cực  cực lực, cùng cực, địa cực  kyoku, goku
500  去  khứ  quá khứ, trừ khử  kyo, ko

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật