[Hán tự tiếng Nhật] – Chữ kanji trong tiếng Nhật (401 – 500)

Học tiếng Nhật – Chữ kanji trong tiếng Nhật (401 – 500)

401  崎  khi  mũi đất  -
402  着  trước  đến, đáo trước, mặc  chaku, jaku
403  横  hoành  tung hoành, hoành độ, hoành hành  oo
404  映  ánh  phản ánh  ei
405  形  hình  hình thức, hình hài, định hình  kei,gyoo
406  席  tịch  chủ tịch, xuất tịch (tham gia)  seki
407  域  vực  khu vực, lĩnh vực  iki
408  待  đãi  đợi, đối đãi  tai
409  象  tượng  hiện tượng, khí tượng, hình tượng  shoo, zoo
410  助  trợ  hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ  jo
411  展  triển  triển khai, phát triển, triển lãm  ten
412  屋  ốc  phòng ốc  oku
413  働  động  lao động  doo
414  佐  tá  phò tá, trợ tá  sa
415  宅  trạch  nhà ở  taku
416  票  phiếu  lá phiếu, đầu phiếu  hyoo
417  伝  truyền, truyện  truyền đạt, truyền động; tự truyện  den
418  福  phúc  phúc, hạnh phúc, phúc lợi  fuku
419  早  tảo  sớm, tảo hôn  soo, saQ
420  審  thẩm  thẩm tra, thẩm phán, thẩm định  shin
421  境  cảnh  nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ  kyoo, kei
422  況  huống  tình huống, trạng huống  kyoo
423  仕  sĩ  làm việc  shi, ji
424  条  điều  điều khoản, điều kiện  joo
425  乗  thừa  lên xe  joo
426  想  tưởng  tư tưởng, tưởng tượng  soo, so
427  渡  độ  đi qua, truyền tay  to
428  字  tự  chữ, văn tự  ji
429  造  tạo  chế tạo, sáng tạo  zoo
430  味  vị  vị giác, mùi vị  mi
431  念  niệm  ý niệm, tưởng niệm  nen
432  負  phụ  âm, mang, phụ thương, phụ trách  fu
433  親  thân  thân thuộc, thân thích, thân thiết  shin
434  述  thuật  tường thuật. tự thuật  jutsu
435  差  sai  sai khác, sai biệt  sa
436  族  tộc  gia tộc, dân tộc, chủng tộc  zoku
437  追  truy  truy lùng, truy nã, truy cầu  tsui
438  験  nghiệm  thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm  ken, gen
439  個  cá  cá nhân, cá thể  ko
440  若  nhược  trẻ, nhược niên  jaku, nyaku
441  訴  tố  tố cáo, tố tụng  so
442  低  đê  thấp, đê hèn, đê tiện  tei
443  量  lượng  lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng lượng  ryoo
444  然  nhiên  quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên  zen, nen
445  独  độc  cô độc, đơn độc  doku
446  供  cung  cung cấp, cung phụng  kyoo, ku
447  細  tế  tinh tế, tường tế, tế bào  sai
448  授  thụ  đưa cho, truyền thụ, giáo thụ  ju
449  医  y  y học, y viện  I
450  衛  vệ  bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh  ei
451  器  khí  khí cụ, cơ khí, dung khí  ki
452  音  âm  âm thanh, phát âm  on, in
453  花  hoa  hoa, bông hoa  ka
454  頭  đầu  đầu não  too, zu, to
455  整  chỉnh  điều chỉnh, chỉnh hình  sei
456  財  tài  tiền tài, tài sản  zai, sai
457  門  môn  cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn  mon
458  値  trị  giá trị  chi
459  退  thoái  triệt thoái, thoái lui  tai
460  守  thủ  cố thủ, bảo thủ  shu, su
461  古  cổ  cũ, cổ điển, đồ cổ  ko
462  太  thái  thái dương, thái bình  tai, ta
463  姿  tư  tư thế, tư dung, tư sắc  shi
464  答  đáp  trả lời, vấn đáp, đáp ứng  too
465  末  mạt  kết thúc, mạt vận, mạt kì  matsu, batsu
466  隊  đội  đội ngũ, quân đội  tai
467  紙  chỉ  giấy  shi
468  注  chú  chú ý, chú thích  chuu
469  株  chu  cổ phiếu  -
470  望  vọng  ước vọng, nguyện vọng, kì vọng  boo, moo
471  含  hàm  hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc  gan
472  種  chủng  chủng loại, chủng tộc  shu
473  返  phản  trả lại  hen
474  洋  dương  đại dương, tây dương  yoo
475  失  thất  thất nghiệp, thất bại  shitsu
476  評  bình  bình luận, phê bình  hyoo
477  様  dạng  đa dạng, hình dạng  yoo
478  好  hảo, hiếu  hữu hảo; hiếu sắc  koo
479  影  ảnh  hình ảnh; nhiếp ảnh  ei
480  命  mệnh, mạng  tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh  mei, myoo
481  型  hình  khuôn hình, mô hình  kei
482  室  thất  phòng, giáo thất  shitsu
483  路  lộ  đường, không lộ, thủy lộ  ro
484  良  lương  tốt, lương tâm, lương tri  ryoo
485  復  phục  phục thù, hồi phục  fuku
486  課  khóa  khóa học, chính khóa  ka
487  程  trình  trình độ, lộ trình, công trình  tei
488  環  hoàn  hoàn cảnh, tuần hoàn  kan
489  閣  các  nội các  kaku
490  港  cảng  hải cảng, không cảng  koo
491  科  khoa  khoa học, chuyên khoa  ka
492  響  hưởng  ảnh hưởng, âm hưởng  kyoo
493  訪  phóng, phỏng  phóng sự; phỏng vấn  hoo
494  憲  hiến  hiến pháp, hiến binh  ken
495  史  sử  lịch sử, sử sách  shi
496  戸  hộ  hộ khẩu  ko
497  秒  miểu  giây (1/60 phút)  byoo
498  風  phong  phong ba, phong cách, phong tục  fuu, fu
499  極  cực  cực lực, cùng cực, địa cực  kyoku, goku
500  去  khứ  quá khứ, trừ khử  kyo, ko

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật