[Học tiếng Nhật] – Các câu giao tiếp “Shitsumon: Hỏi (Chất vấn )”

Học tiếng Nhật Bản –  Shitsumon – Hỏi ( Chất vấn )

- Itsu desu ka ? - Khi nào ?
- Doko desu ka ? - Chỗ nào vậy ?
- Nani ga atta no desu ka ? - Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Anata wa doo shita no desu ka ? - Anh bị làm sao vậy ?
- Dora desu ka ? - Cái nào vậy ?
- Ikura desu ka ? - Bao nhiêu tiền vậy ?
- Ikutsu desu ka ? - Bao nhiêu cái vậy ?
- Naze desu ka ? - Tại sao vậy ?
- Kono hito wa dare desu ka ? - Người này là ai vậy ?
- Ano hito wa desu ka ? - Người kia là ai vậy ?
- Kore wa dare no mono desu ka ? - Cái này của ai vậy ?
- Kore wa nan desu ka ? - Cái này là cái gì vậy ?
- Are wa nan desu ka ? - Cái kia là cái gì vậy ?
- Doo iu koto desu ka ? - Anh muốn nói cái gì ?
- Anata wa atsui desu ka ? - Anh có nóng không ?
- Anata wa samui desu ka ? - Anh có lạnh không ?
- Atsui desu ka ? - Nó có nóng không ?
- Tsumetai desu ka ? - Nó có lạnh không ?
- Katai desu ka ? - Nó có cứng không ?
- yawarakai desu ka ? - Nó có mềm không ?
- Takai desu ka ? - Nó có cao k ng ?
- Karui desu ka ? - Nó có nhẹ không ?
- Tooi desui ka ? - Nó có nhanh không ?
- Chikai desu ka ? - Nó có gần không ?
- Ima nanji desu ka ? Bây giờ là mấy giờ ?
- Kyoo wa nichiyoobi desu ka ? Hôm nay thứ mấy ?
- Kyoo wa nannichi desu ka ? - Hôm nau ngày mấy ?
- Donogurai no jikan ga kakarimasu ka ? - Mất khoảng bao nhiêu thời gian ?
- Kyori wa donogurai desu ka ? - Khoảng cách khoảng bao nhiêu ?
- Nagasa wa donogurai desu ka ? - Độ dài khoảng bao nhiêu ?
- Ookisa wa donogurai desu ka ? - Độ lớn khoảng bao nhiêu ?
- Haba wa donogurai desu ka ? - Bề ngang khoảng bao nhiêu ?
- Takasa wa donogurai desu ka ? - Chiều cao khoảng bao nhiêu ?
- Omosa wa donogurai desu ka ? - Độ nặng khoảng bao nhiêu ?
- Kore wa doo iu imi desu ka ? - Điều này ý nghĩa là gì ?
- Kora wa Eigo de nan to iimasu ka ? - Cái này tiếng Anh gọi là gì ?
- Kore wa Nigongo de nan to iimasu ka ? - Cái này tiếng Nhật gọi là gì ?
- Nihongo no wakaru hito wa imasen ka ? - Có ai biết tiếng Nhật không ?
- Eigo no wakaru hito wa imiasen ka ? - Có ai biết tiếng Anh không ?
- Anata wa Nihongo ga hanasemasen ka ? - Anh có thể nói được tiếng Nhật không ?
- Anata wa Eigo ga hanasemasen ka ? - Anh có thể nói tiếng Anh không ?
- Watashi no itte iru koto ga wakarimasu ka ? - Anh có hiểu điều tôi đang nói không ?
- Tabako o suttemo ii desu ka ? - Tôi hút thuốc được không ?
- Aketemo ii desu ka ? - Tôi mở ra được không ?
- Shimetemo ii desu ka ? - Tôi đóng lại được không ?
- Naka ni haittemo ii desu ka ? - Tôi vào bên trong được không ?
- Itadaitemo ii desu ka ? - Tôi có nó được không ?
- Okashi shimashoo ka ! - Tôi sẽ cho anh mượn nhé !
- Omise shimashoo ka ! - Tôi sẽ cho anh xem nhé !
- Sashi agemashoo ka ! - Tôi sẽ biếu anh nhé !hông ?
- Hikui desui ka ? - Nó có thấp không ?
- Omoi desu ka ? - Nó có nặng khô

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật