[Học tiếng Nhật] – Phân tích thành phần câu khi dịch tiếng Nhật

Học tiếng Nhật – Dịch tiếng Nhật rất dễ, nếu bạn phân tích được thành phần câu

Điều quan trọng khi dịch câu văn tiếng Nhật vẫn là phân tích được thành phần câu, gồm có 2 thành phần chính là CHỦ THỂ (“chủ ngữ”), sau đó là HÀNH ĐỘNG / TÍNH CHẤT / MÔ TẢ (“vị ngữ”), ngoài ra là các bổ ngữ. Các bổ ngữ này có thể bổ nghĩa cho chủ thể, hay cho hành động, hay bổ nghĩa cho một bổ ngữ khác.Ví dụ câu văn sau:
人生とは本人が主役のドラマみたいなものだ

Ở đây とは là để chỉ sự định nghĩa, tức là “LÀ”.
人生とは~ = Cuộc đời là ~
Mô tả của chủ thể này là ものだ (“thứ, đồ”):
人生とは~ものだ = Cuộc đời là thứ ~
本人が主役のドラマみたいな là BỔ NGỮ bổ nghĩa cho もの. Tại sao có thể khẳng định như vậy?
Bởi vì nó có dạng tính từ (みたいな: Adj-“na”) và phần phía trước 本人が主役のドラマ đi kèm với みたいな để tạo thành bổ nghĩa cho もの.
みたいな = giống như
=> 人生とは~みたいなものだ = Cuộc đời là thứ giống như ~
Cái khó nhất trong câu này chính là dịch được 本人が主役のドラマ. Thực ra thì cụm này có chủ thể là ドラマ, tức là “bộ phim truyền hình” còn 本人が主役 chỉ là bổ nghĩa cho ドラマ mà thôi. Tức là, vấn đề trở nên cực kỳ đơn giản:
本人が主役 = bản thân là diễn viên chính
ドラマ = bộ phim truyền hình
=> 本人が主役のドラマ = bộ phim truyền hình bản thân là diễn viên chính
Tóm lại:

人生とは本人が主役のドラマみたいなものだ

= Cuộc đời là thứ giống như bộ phim truyền hình mà bản thân là diễn viên chính
Nếu bạn phân tích một câu thành Chủ thể, Hành động (hay Tính chất / Mô tả) và phân tích ra các bổ ngữ thì mọi câu văn sẽ cực kỳ đơn giản!

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật