Học tiếng Nhật qua Hình ảnh

えだ「枝」 eda Cành cây [Branch]
かぎ「鍵」 kagi Chìa khóa, [Key]

Th3 29

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật