[kanji] Chữ Hán tự: CHỦ (Phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHỦ,TRÚ NGỮ chủ ngữ;chủ từ
演俳優 CHỦ,TRÚ DIỄN BÀI ƯU vai chính
CHỦ,TRÚ TỂ sự chủ tọa; sự tổ chức
として CHỦ,TRÚ đại bộ phận
観的意見 CHỦ,TRÚ QUAN ĐÍCH Ý KIẾN ý kiến chủ quan
CHỦ,TRÚ DIỄN vai diễn
CHỦ,TRÚ PHỤ vợ
CHỦ,TRÚ chủ; địa chủ; chúa
観的 CHỦ,TRÚ QUAN ĐÍCH có tính chủ quan
CHỦ,TRÚ QUYỀN chủ quyền
CHỦ,TRÚ NHÂN nguyên nhân chủ yếu
CHỦ,TRÚ chủ; người chủ; chủ sở hữu (tài sản)
CHỦ,TRÚ QUAN chủ quan; tưởng tượng chủ quan;kiến giải cá nhân; ý chủ quan
CHỦ,TRÚ Ý chủ ý
唱する CHỦ,TRÚ XƯỚNG chủ trương; đề xướng
CHỦ,TRÚ chủ yếu; chính; chính yếu; quan trọng;điều chủ yếu; điều quan trọng
要駅 CHỦ,TRÚ YẾU DỊCH ga chính
CHỦ,TRÚ DỊCH nhân vật chính; vai chính
CHỦ,TRÚ XƯỚNG chủ trương; đề xướng
CHỦ,TRÚ chủ; người chủ; chủ sở hữu (tài sản)
要運搬品 CHỦ,TRÚ YẾU VẬN BÀN,BAN PHẨM hàng chuyên chở chủ yếu
張する CHỦ,TRÚ TRƯƠNG chủ trương; ý kiến
力輸出品目 CHỦ,TRÚ LỰC THÂU XUẤT PHẨM MỤC mặt hàng xuất khẩu chủ lực
要輸出品 CHỦ,TRÚ YẾU THÂU XUẤT PHẨM mặt hàng xuất khẩu chủ lực
CHỦ,TRÚ TRƯƠNG chủ trương
催する CHỦ,TRÚ THÔI chủ trì; tổ chức; đăng cai; đỡ đầu
要産業 CHỦ,TRÚ YẾU SẢN NGHIỆP ngành công nghiệp chủ yếu
CHỦ,TRÚ TỊCH chủ tịch
CHỦ,TRÚ THÔI sự chủ tọa
要品 CHỦ,TRÚ YẾU PHẨM hàng chủ lực
導権を握る CHỦ,TRÚ ĐAO QUYỀN ÁC giành quyền chủ động
CHỦ,TRÚ THỂ chủ thể;trung tâm; cốt lõi
要な CHỦ,TRÚ YẾU chính;giản yếu;mấu chốt
導する CHỦ,TRÚ ĐAO chủ đạo; chỉ đạo chính
CHỦ,TRÚ NHIỆM chủ nhiệm
CHỦ,TRÚ YẾU chủ yếu; quan trọng;sự chủ yếu; sự quan trọng; chính
CHỦ,TRÚ ĐAO chủ đạo
人公 CHỦ,TRÚ NHÂN CÔNG ông chủ; nhân vật chính
義社会 CHỦ,TRÚ NGHĨA XÃ HỘI xã hội chủ nghĩa
CHỦ,TRÚ TƯƠNG,TƯỚNG chủ tướng;đội trưởng (trong thể dục thể thao)
CHỦ,TRÚ NHÂN chồng; người chủ;chủ nhân;ông chủ
CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa
CHỦ,TRÚ THẨM trọng tài chính
CHỦ,TRÚ NHÂN chồng
CHỦ,TRÚ THỰC món chính
管する CHỦ,TRÚ QUẢN dìu dắt
宰者 CHỦ,TRÚ TỂ GIẢ chủ tọa; người chủ tọa
の祈り CHỦ,TRÚ KỲ bài kinh bắt đầu bằng \\\”Cha con và chúng con\\\” (thiên chúa giáo)
CHỦ,TRÚ ĐỀ chủ đề;đề tài
CHỦ,TRÚ QUẢN chủ tọa
宰する CHỦ,TRÚ TỂ chủ tọa
CHỦ,TRÚ chủ yếu; chính
謀者 CHỦ,TRÚ MƯU GIẢ người chủ mưu
CHỦ,TRÚ BÚT chủ bút
宰する CHỦ,TRÚ TỂ trông nom; giám sát; chủ trì; làm chủ tọa
として CHỦ,TRÚ chủ yếu; chính
THẢI CHỦ,TRÚ chủ nợ
的規則 TỰ CHỦ,TRÚ ĐÍCH QUY TẮC Quy tắc nội bộ; quy tắc
人民共和国 DÂN CHỦ,TRÚ NHÂN DÂN CỘNG HÒA QUỐC nước cộng hòa dân chủ nhân dân
QUÂN CHỦ,TRÚ quân chủ; quyền;vương giả
MÃ CHỦ,TRÚ chủ ngựa
MÃI CHỦ,TRÚ người mua; bên mua
TỰ CHỦ,TRÚ ĐÍCH tính độc lập tự chủ
義同盟 DÂN CHỦ,TRÚ CHỦ,TRÚ NGHĨA ĐỒNG MINH Liên minh Dân chủ
DANH CHỦ,TRÚ Người đứng đầu trong làng; trưởng làng
CHỦ,TRÚ bạn; cậu; anh; mày
TỰ CHỦ,TRÚ người nuôi các con vật; chủ nuôi
TỰ CHỦ,TRÚ sự độc lập tự chủ; sự tự chủ
DÂN CHỦ,TRÚ CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa dân chủ
GIA CHỦ,TRÚ chủ nhà; chủ đất; gia chủ
DÂN CHỦ,TRÚ dân chủ; sự dân chủ
PHIÊN CHỦ,TRÚ lãnh chúa
(用船) HÀ CHỦ,TRÚ DỤNG THUYỀN chủ hàng (thuê tàu);người sở hữu hàng hóa
THẦN CHỦ,TRÚ người đứng đầu giáo phái Shinto
CỐ CHỦ,TRÚ chủ lao động; chủ thuê lao động
不明貨物 HÀ CHỦ,TRÚ BẤT MINH HÓA VẬT hàng vô chủ
THIÊN CHỦ,TRÚ GIÁO Đạo thiên chúa; Thiên chúa giáo
THIÊN CHỦ,TRÚ Chúa Trời; Ngọc Hoàng thượng đế;thiên chúa
責任相互保険 THUYỀN CHỦ,TRÚ TRÁCH NHIỆM TƯƠNG,TƯỚNG HỖ BẢO HIỂM hội bảo vệ và bồi thường
総会 HẬU,CHU CHỦ,TRÚ TỔNG HỘI cuộc họp mặt với các cổ đông; hội đồng cổ đông; họp hội đồng cổ đông; hội nghị cổ đông
THÀNH CHỦ,TRÚ chủ tòa thành; chủ lâu đài
負担 THUYỀN CHỦ,TRÚ PHỤ ĐẢM điều khoản tàu chợ
MINH CHỦ,TRÚ minh chủ
祝儀 DÂN CHỦ,TRÚ CHÚC NGHI chủ nghĩa dân chủ
HẬU,CHU CHỦ,TRÚ cổ đông
TỌA CHỦ,TRÚ sư trụ trì
刈り PHƯỜNG CHỦ,TRÚ NGẢI cắt trọc
THUYỀN CHỦ,TRÚ chủ tàu
社会党 DÂN CHỦ,TRÚ XÃ HỘI ĐẢNG đảng xã hội chủ nghĩa;đảng xã hội dân chủ
HIỆU,GIÁO CHỦ,TRÚ hiệu trưởng
ĐIẾM CHỦ,TRÚ chủ hiệu;chủ tiệm
PHƯỜNG CHỦ,TRÚ cu tí;hòa thượng; tăng lữ
ĐÌNH CHỦ,TRÚ ông chủ; người chồng; người chủ nhà
DÂN CHỦ,TRÚ ĐÍCH tính dân chủ
ĐỊA CHỦ,TRÚ địa chủ;Điền chủ
DÂN CHỦ,TRÚ QUỐC nước dân chủ
関税 TỰ CHỦ,TRÚ QUAN THUẾ suất thuế tự định
共和国 DÂN CHỦ,TRÚ CỘNG HÒA QUỐC nước cộng hòa dân chủ;nước dân chủ cộng hòa
解決 TỰ CHỦ,TRÚ GIẢI QUYẾT tự giải quyết
党全国委員会 DÂN CHỦ,TRÚ ĐẢNG TOÀN QUỐC ỦY VIÊN HỘI ủy ban Quốc gia Dân chủ
05:46:24, 16-03-2015
2652 Lượt xem