[kanji] Chữ Hán tự: CHỦY 匕

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHỦY THỦ Dao găm
CHỦY THỦ Dao găm
CHỦY TRỨ,TRỢ Thìa và đũa
CHỦY Cái thìa
CHỦY Cái thìa
22:56:44, 15-03-2015
2994 Lượt xem