[kanji] Chữ Hán tự: ĐẢN 但

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
し書き条項 ĐẢN THƯ ĐIỀU HẠNG điều khoản bảo lưu
し書き ĐẢN THƯ các điều khoản cần chú ý (in bằng chữ nhỏ)(trong hợp đồng)
ĐẢN tuy nhiên; nhưng
05:12:15, 11-03-2015
2768 Lượt xem