[kanji] Chữ Hán tự: ĐIỂM 点 (phan 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
句読 CÚ ĐỘC ĐIỂM chấm;chấm câu;dấu chấm và dấu phảy; dấu chấm phẩy
特異 ĐẶC DỊ ĐIỂM điểm riêng; điểm dị thường; điểm khác biệt
濁り TRỌC ĐIỂM âm đục
及第 CẬP ĐỆ ĐIỂM điểm đỗ; điểm chuẩn
中心 TRUNG TÂM ĐIỂM Tâm điểm
沸騰 PHẤT,PHÌ ĐẰNG ĐIỂM điểm sôi
南極 NAM CỰC ĐIỂM Cực Nam
小数 TIỂU SỐ ĐIỂM dấu chấm (phẩy) thập phân
実験地 THỰC NGHIỆM ĐỊA ĐIỂM thí điểm
名簿を検する DANH BỘ ĐIỂM KIỂM Điểm danh
二重焦 NHỊ TRỌNG,TRÙNG TIÊU ĐIỂM hai tiêu điểm; hai tròng (kính)
受領地 THỤ,THỌ LÃNH,LĨNH ĐỊA ĐIỂM nơi nhận
原産地 NGUYÊN SẢN ĐỊA ĐIỂM nơi để hàng
太陽の黒 THÁI DƯƠNG HẮC ĐIỂM vệt mặt trời
出入国地 XUẤT NHẬP QUỐC ĐỊA ĐIỂM Cửa khẩu
保険代利 BẢO HIỂM ĐẠI LỢI ĐIỂM đại lý bảo hiểm
新聞記事の要 TÂN VĂN KÝ SỰ YẾU ĐIỂM Điểm báo
06:12:31, 23-03-2015
2562 Lượt xem