[kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 4)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ヨーロッパ通貨協 THÔNG HÓA HIỆP ĐỊNH hiệp định tiền tệ châu Âu
輸入組合輸入業者協 THÂU NHẬP TỔ HỢP THÂU NHẬP NGHIỆP GIẢ HIỆP ĐỊNH hiệp hội các nhà nhập khẩu
契約による商品の特 KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯƠNG PHẨM ĐẶC ĐỊNH cá biệt hóa cho hợp đồng
経済緊密化自由貿易協 KINH TẾ KHẨN MẶT HÓA TỰ DO MẬU DỊ,DỊCH HIỆP ĐỊNH Hiệp ước Quan hệ Kinh tế Chặt chẽ
05:54:11, 29-03-2015
2554 Lượt xem