[kanji] Chữ Hán tự : ĐƯỜNG 唐

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐƯỜNG BẢN sách từ thời nhà Đường
ĐƯỜNG TRIỀU,TRIỆU triều nhà Đường
変木 ĐƯỜNG BIẾN MỘC Kẻ ngu ngốc; người tin mù quáng
ĐƯỜNG THỔ đất nhà Đường (Trung quốc)
ĐƯỜNG nhà Đường; đời Đường
ĐƯỜNG THỬ Cây kê ấn độ
辛子 ĐƯỜNG TÂN TỬ,TÝ ớt;ớt hạt tiêu;ớt hiểm
草模様 ĐƯỜNG THẢO MÔ DẠNG họa tiết trang trí đường lượn
茄子 ĐƯỜNG GIA TỬ,TÝ bí (thực vật)
ĐƯỜNG ĐỘT đường đột; bất ngờ;sự đường đột; sự bất ngờ
ĐƯỜNG CỐI Cây gỗ vân sam
ĐƯỜNG DẠNG kiểu Trung Quốc (đời Đường)
ĐƯỜNG TÙNG Cây lạc diệp tùng; cây thông rụng lá
NHẬP ĐƯỜNG Sang nước Đường (Trung Quốc)
使 KHIỂN ĐƯỜNG SỬ,SỨ công sứ; sứ thần
辛子 PHẤN ĐƯỜNG TÂN TỬ,TÝ ớt bột
魚の揚げ NGƯ ĐƯỜNG DƯƠNG cá chiên giòn
22:39:36, 29-03-2015
2740 Lượt xem