[kanji] Chữ Hán tự: GIAO 交 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
際する GIAO TẾ quan hệ; giao du
渉関税率 GIAO THIỆP QUAN THUẾ XUẤT suất thuế thương lượng
換条件 GIAO HOÁN ĐIỀU KIỆN Điều kiện trao đổi; điều kiện thương lượng
戦権 GIAO CHIẾN QUYỀN quyền tham chiến; quyền giao chiến
合する GIAO HỢP giao hợp
り番に GIAO PHIÊN một cách xen kẽ; luân phiên
GIAO TẾ mối quan hệ; giao tế; giao du; tình bạn
渉委員 GIAO THIỆP ỦY VIÊN ủy ban đàm phán
換手 GIAO HOÁN THỦ người trực tổng đài
戦国 GIAO CHIẾN QUỐC những bên tham chiến; nước tham chiến; các bên tham chiến
GIAO HỢP sự giao hợp; giao hợp; giao cấu
り番こに GIAO PHIÊN một cách xen kẽ; luân phiên
錯する GIAO THÁC trộn lẫn với nhau; pha lẫn vào nhau
渉団 GIAO THIỆP ĐOÀN đoàn đàm phán
換性(通貨) GIAO HOÁN TÍNH,TÁNH THÔNG HÓA khả năng chuyển đổi
戦な GIAO CHIẾN giáp chiến
叉点 GIAO XOA ĐIỂM điểm cắt nhau; điểm giao nhau; ngã ba
ぜる GIAO được trộn vào với nhau; được pha lẫn vào
GIAO THÁC hỗn hợp; lẫn lộn; sự trộn lẫn với nhau; sự pha lẫn vào nhau; pha trộn
渉員 GIAO THIỆP VIÊN Người đàm phán
換局 GIAO HOÁN CỤC,CUỘC tổng đài (điện thoại); tổng đài
戦する GIAO CHIẾN giáp trận;khai hoả
叉させる GIAO XOA lai
GIAO trao đổi; đổi chác cho nhau; giao dịch với nhau; cho nhau
通郵便部 GIAO THÔNG BƯU TIỆN BỘ bộ giao thông bưu điện
GIAO THIỆP sự đàm phán; cuộc đàm phán; đàm phán
換嬢 GIAO HOÁN NƯƠNG người trực tổng đài
戦する GIAO CHIẾN giao chiến; giao tranh; đánh nhau
代ボード GIAO ĐẠI bảng báo thay cầu thủ
じる GIAO bị giao vào nhau; trộn vào với nhau; lẫn vào với nhau
通郵便省 GIAO THÔNG BƯU TIỆN TỈNH bộ giao thông bưu điện
流電流 GIAO LƯU ĐIỆN LƯU Dòng điện xoay chiều
換器 GIAO HOÁN KHÍ tổng đài (điện thoại); tổng đài; máy trao đổi
GIAO CHIẾN chiến trận;giao chiến; giao tranh; đánh nhau
代する GIAO ĐẠI sang tay;thay thế
ざる GIAO bị giao vào nhau; trộn vào với nhau; lẫn vào với nhau
通運輸省 GIAO THÔNG VẬN THÂU TỈNH bộ giao thông vận tải
流電気 GIAO LƯU ĐIỆN KHÍ điện xoay chiều
換品 GIAO HOÁN PHẨM vật phẩm trao đổi; hàng hóa trao đổi
感神経 GIAO CẢM THẦN KINH Thần kinh giao cảm
代する GIAO ĐẠI thay đổi; thay phiên; thay nhau
える GIAO giao nhau; lẫn nhau; chéo nhau; trộn vào với nhau; đan vào nhau
通路 GIAO THÔNG LỘ đường giao thông
流する GIAO LƯU dồn;trao;trao đổi
換台 GIAO HOÁN ĐÀI tổng đài (điện thoại); tổng đài
GIAO CẢM sự giao cảm; sự đồng cảm; giao cảm; đồng cảm
GIAO ĐẠI ca; kíp; phiên; thay thế;giao đại
響楽団 GIAO HƯỞNG NHẠC,LẠC ĐOÀN dàn nhạc giao hưởng
通費 GIAO THÔNG PHÍ chi phí đi lại; chi phí tàu xe; tiền tàu xe; tiền đi lại;tiền chi phí di chuyển
GIAO LƯU sự giao lưu; giao lưu
換可能通貨 GIAO HOÁN KHẢ NĂNG THÔNG HÓA đồng tiền chuyển đổi;đồng tiền chuyển nhượng;đồng tiền không chuyển đổi
GIAO TÌNH sự thân tình; tình bạn thân thiết; giao tình
付金 GIAO PHÓ KIM tiền cấp phát
響楽 GIAO HƯỞNG NHẠC,LẠC nhạc giao hưởng
通網 GIAO THÔNG VÕNG mạng lưới giao thông
歓会 GIAO HOAN HỘI Hội giao lưu
換制限通貨 GIAO HOÁN CHẾ HẠN THÔNG HÓA đồng tiền chuyển đổi hạn chế
差点 GIAO SAI ĐIỂM bùng binh;ngã tư; điểm giao nhau; giao điểm
付を検討する GIAO PHÓ KIỂM THẢO bàn trao
響曲 GIAO HƯỞNG KHÚC khúc giao hưởng; bản nhạc giao hưởng; giao hưởng
通事故 GIAO THÔNG SỰ CỐ tai nạn giao thông
替する GIAO THẾ dời đổi
換円 GIAO HOÁN VIÊN Đồng yên dễ chuyển đổi
差対称性 GIAO SAI ĐỐI XƯNG,XỨNG TÍNH,TÁNH tính đối xứng qua tâm
付する GIAO PHÓ giao phó;trao
際費 GIAO TẾ PHÍ phí tiếp khách; phí lễ tiết
GIAO THÔNG giao thông
替する GIAO THẾ thay đổi; thay phiên; thay nhau
換価値 GIAO HOÁN GIÁ TRỊ đối giá
差する GIAO SAI giao;tương giao
付する GIAO PHÓ cấp cho; phát hành; cấp; phát; giao; giao nhận
際法 GIAO TẾ PHÁP Phép xã giao
GIAO NHƯỢNG Sự nhượng bộ; sự thỏa hiệp; nhượng bộ; thỏa hiệp
GIAO THẾ sự thay đổi; thay phiên; thay nhau
換する GIAO HOÁN cải;hoán dịch;trao
差する GIAO SAI giao nhau; cắt nhau
GIAO PHÓ sự cấp cho (giấy tờ); sự phát hành (giấy tờ); cấp; phát
際家 GIAO TẾ GIA người có khả năng giao tiếp
GIAO CHỨC sự dệt kiểu hỗn hợp
GIAO DỊ,DỊCH thương mại; buôn bán
換する GIAO HOÁN trao đổi; đổi chác; đổi
GIAO SAI sự giao nhau; sự cắt nhau; giao; giao nhau; cắt nhau
GIAO HỖ sự tương tác lẫn nhau; hỗ trợ;với nhau; cùng nhau; lẫn nhau; lên nhau; cùng lúc
際嫌い GIAO TẾ HIỀM ghét giao thiệp; không hòa đồng
GIAO PHIÊN đồn cảnh sát
換貿易制 GIAO HOÁN MẬU DỊ,DỊCH CHẾ Hệ thống buôn bán hàng đổi hàng
GIAO HOÁN chuyển đổi;giao hoán;sự trao đổi; đổi chác; trao đổi; đổi
GIAO CẤU Sự giao cấu; giao cấu; giao hợp
わる GIAO giao nhau; cắt nhau; lẫn
際場裏 GIAO TẾ TRƯỜNG LÝ Xã hội
GIAO ĐIỂM giao điểm
換機能 GIAO HOÁN CƠ,KY NĂNG chức năng giao hoán
GIAO TIẾP Sự giao hợp; giao hợp
声曲 GIAO THANH KHÚC Cantata (âm nhạc)
わす GIAO trao đổi; đổi chác cho nhau; giao dịch với nhau
XÃ GIAO xã giao; giao tiếp
関係を樹立する NGOẠI GIAO QUAN HỆ THỤ LẬP thiết lập quan hệ ngoại giao
断絶 QUỐC GIAO ĐOÀN,ĐOẠN TUYỆT sự cắt đứt quan hệ ngoại giao; cắt đứt quan hệ ngoại giao
座標 TRỰC GIAO TỌA TIÊU tọa độ trực giao
関係 NGOẠI GIAO QUAN HỆ quan hệ ngoại giao
05:53:41, 16-03-2015
3277 Lượt xem