[kanji] Chữ Hán tự: HÌNH 型

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HÌNH THỨC thức
HÌNH cách thức;khuôn; kiểu; mẫu; nhóm; hình;mẫu mực
KIM HÌNH khuôn
ĐỊNH HÌNH THI thơ theo thể cố định
ĐỊNH HÌNH hình dạng cố định; hình dạng thông thường
TÚC HÌNH Hình nộm cái chân bằng gỗ xốp dùng trong làm giày dép;vết chân; dấu chân
ジャンク ĐẠI HÌNH mành
ĐẠI HÌNH loại lớn; cỡ lớn
CHỈ HÌNH khuôn giấy bồi
NGUYÊN HÌNH nguyên hình;nguyên mẫu; mẫu gốc; mẫu ban đầu
NHIỆT HÌNH kiểu sốt
ĐIỂN HÌNH ĐÍCH điển hình;gương mẫu;gương sáng;mang tính điển hình; chính hiệu; Chính gốc
ĐIỂN HÌNH điển hình;khuôn;khuôn mẫu;mực thước;sự điển hình; sự kinh điển;thể chất
MÔ HÌNH khuôn;khuôn khổ;khuôn mẫu;mô hình
THỂ HÌNH thể hình (người)
PHÁT HÌNH kiểu tóc
転換炉 TÂN HÌNH CHUYỂN HOÁN LÒ Lò phản ứng Chuyển đổi Nhiệt Tiên tiến
LOẠI HÌNH ĐÍCH mang tính chất khuôn mẫu
LOẠI HÌNH kiểu giống nhau; kiểu chung
木造船 TIỂU HÌNH MỘC TẠO,THÁO THUYỀN ghe
NGOA HÌNH khuôn giầy
専用車 TIỂU HÌNH CHUYÊN DỤNG XA xe díp
寝台 TIỂU HÌNH TẨM ĐÀI giường nhỏ
CHÚ HÌNH khuôn đúc; khuôn
TIỂU HÌNH dạng nhỏ; kích thước nhỏ
血液 HUYẾT DỊCH HÌNH nhóm máu
自由泳ぎ TỰ DO HÌNH VỊNH bơi tự do
並み TỊNH HÌNH Kích thước trung bình; kích thước bình thường
改良加圧水炉 CẢI LƯƠNG HÌNH GIA ÁP THỦY LÒ Lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén kiểu cải tiến
鋳造 CHÚ TẠO,THÁO HÌNH khuôn đúc
紋切り VĂN THIẾT HÌNH công thức; rập khuôn; sáo mòn; sáo rỗng; nhàm; sách vở;sự nói theo kiểu công thức; sự rập khuôn; sự sáo mòn; sự sáo rỗng; sự nhàm; lối nói sách vở
沸騰水 PHẤT,PHÌ ĐẰNG THỦY HÌNH LÒ Lò phản ứng Nước sôi
三日月 TAM NHẬT NGUYỆT HÌNH hình bán nguyệt
追加記録CD TRUY GIA KÝ LỤC HÌNH Đĩa nén-Có thể ghi lại được; CD-R
プリズム HÌNH hình lăng trụ
ノイマン HÌNH kiểu Neumann (máy tính)
黒お玉杓子 HẮC NGỌC TIÊU,THƯỢC TỬ,TÝ HÌNH việc bắt đầu biết ai; việc làm quen với ai
デュシェンヌ筋ジストロフィー HÌNH CÂN Loạn dưỡng cơ Duchene
06:12:44, 27-03-2015
2727 Lượt xem