[kanji] Chữ Hán tự: HOẠI 壊

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
血病 HOẠI HUYẾT BỆNH,BỊNH bệnh scobut; bệnh do thiếu Vitamin C
滅する  DIỆT hủy diệt; hủy hoại; phá hủy
HOẠI DIỆT sự hủy diệt
れ易い HOẠI DỊ,DỊCH mảnh khảnh
れる HOẠI đổ vỡ;hỏng; bị hỏng; bị phá huỷ;nứt nẻ;vỡ
れた HOẠI hư hỏng
HOẠI đánh vỡ;làm hư;phá huỷ; phá hoại; phá bỏ; làm hỏng;vỡ
する BĂNG HOẠI đổ sụp;đồi
する BĂNG HOẠI sụp đổ; tan tành; tan thành mây khói
BĂNG HOẠI sự sụp đổ; sự tan tành
PHÁ HOẠI GIẢ Kẻ phá hoại
PHÁ HOẠI LỰC lực phá huỷ
する PHÁ HOẠI đập phá;hủy;hủy hoại;phá;tàn phá;thua sút;tiêu huỷ
する PHÁ HOẠI phá hoại
PHÁ HOẠI sự phá hoại
打ち ĐẢ HOẠI đập vỡ;phá hủy
ブチ HOẠI phá tan; phá nát cho không còn nền tảng
自然を破する TỰ NHIÊN PHÁ HOẠI phá hoại môi trường thiên nhiên; tàn phá môi trường thiên nhiên
せん断破 ĐOÀN,ĐOẠN PHÁ HOẠI sự phá ngang
めちゃめちゃにれた HOẠI hư nát
めちゃめちゃに HOẠI đổ bể
05:22:17, 28-03-2015
3376 Lượt xem