[kanji] Chữ Hán tự : HỦ 腐

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỦ HỦ sự hư hỏng; sự mục nát
敗する HỦ BẠI đổ nát;thối nát;thối tha;ươn
敗した HỦ BẠI thiu
HỦ BẠI hủ bại;sự hủ bại; sự mục nát
心する HỦ TÂM hao phí tâm lực
HỦ TÂM sự hao phí tâm lực; sự hao tâm tổn tứ
HỦ HÌNH Sự thiến
れる HỦ buồn chán;suy đồi;thối rữa; thiu; hỏng; hỏng; ôi; ôi thiu
HỦ buồn chán;hư;suy đồi;thiu thối;thối;thối rữa; thiu; hỏng; ung;mục nát; thối rữa
らす HỦ làm rã rời; gặm nhấm;làm rữa; làm mục; ăn mòn
食する HỦ THỰC ăn mòn
った HỦ bủn;hư nát
HỦ THỰC sự ăn mòn; sự bào mòn
HỦ THỰC Sự ăn mòn
葉土 HỦ DIỆP THỔ Mùn; đất mùn
植土 HỦ THỰC THỔ Mùn; đất mùn
朽する HỦ HỦ hư hỏng; mục nát
TRẦN HỦ lặp đi lặp lại; sáo mòn;sự lặp đi lặp lại; sự sáo mòn
PHÒNG HỦ TỀ chất khử trùng
ĐẬU HỦ đậu phụ; đậu hủ; đậu khuôn
22:53:19, 29-03-2015
2940 Lượt xem