[kanji] Chữ Hán tự: HUNG 兇

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
暴する HUNG BẠO,BỘC hung bạo
暴な HUNG BẠO,BỘC hung hăng;hung tợn
16:48:56, 20-03-2015
2668 Lượt xem