[kanji] Chữ Hán tự: KHAM 堪

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
航証明書 KHAM HÀNG CHỨNG MINH THƯ giấy chứng nhận khả năng đi biển
KHAM NHẪN sự dễ dàng khoan dung;sự nhẫn nại; sự chịu đựng
らない KHAM chịu không nổi; khó chịu nổi; không chịu được;rất; vô cùng; cực; cực kỳ; khôn xiết
え忍ぶ KHAM NHẪN chịu đựng được; nhịn được
える KHAM chịu đựng nổi; chịu được; vượt qua được;đáng được; đủ để; có thể được
える KHAM chịu đựng; nhẫn nhịn
える KHAM chịu đựng; nhẫn nhịn; cam chịu; nhẫn nhục
えやすい KHAM dễ chịu
える TRÌ KHAM duy trì;kiên trì;ủng hộ
持ちえる TRÌ KHAM chống chọi;duy trì;kiên trì
06:36:11, 27-03-2015
2588 Lượt xem