[kanji] Chữ Hán tự: KHIẾT 喫

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KHIẾT YÊN sự hút thuốc
する KHIẾT gặp; chịu;uống
茶質 KHIẾT TRÀ CHẤT phòng trà
茶店 KHIẾT TRÀ ĐIẾM quán cà phê; quán trà; quán nước; tiệm giải khát; quán giải khát
煙室 KHIẾT YÊN THẤT phòng hút thuốc
煙者 PHI KHIẾT YÊN GIẢ người không hút thuốc
する MẪN KHIẾT có đủ; thỏa thích
MẪN KHIẾT sự có đủ; sự thỏa thích
15:11:50, 24-03-2015
2759 Lượt xem