[kanji] Chữ Hán tự : KHOAN 寛

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KHOAN nghỉ ngơi; thư giãn
KHOAN UNG,DONG bao dong;bao dung;sự khoan dung; sự độ lượng; rộng lượng; khoan dung;khoan dung; độ lượng
大な KHOAN ĐẠI đại lượng;dễ dãi;rộng lượng;rộng rãi
KHOAN ĐẠI rộng rãi; thoáng; phóng khoáng;sự rộng rãi; sự rộng lượng; sự khoan hồng; sự dễ dãi; sự buông thả; rộng rãi; rộng lượng; khoan hồng; dễ dãi; buông thả
KHOAN NGHIÊM nhu và cương; sự dễ tính và nghiêm nghị; sự dễ tính và nghiêm khắc
KHOAN HẬU sự tử tế; lòng tốt; sự ân cần;tử tế; tốt; ân cần
BẤT KHOAN UNG,DONG sự không dung thứ
06:30:39, 29-03-2015
3120 Lượt xem