[kanji] Chữ Hán tự: KỲ, KÝ, KI 其

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KỲ,KÝ,KI NÔ người đó; anh chàng đó; gã đó; người đồng nghiệp đó
処で KỲ,KÝ,KI XỬ,XỨ bây giờ; tiếp theo; ngay sau đó; ở đó;do vậy; do đó; theo đó
れ程 KỲ,KÝ,KI TRÌNH ở khoảng đó; ở mức độ đó
れ共 KỲ,KÝ,KI CỘNG hoặc; hay
れに KỲ,KÝ,KI bên cạnh đó; hơn thế nữa
れなら KỲ,KÝ,KI nếu trong trường hợp đó; nếu như thế; nếu ở trường hợp như vậy
れと無く KỲ,KÝ,KI VÔ,MÔ một cách gián tiếp
れでも KỲ,KÝ,KI nhưng…vẫn; dù…vẫn; cho dù thế…vẫn
れでは KỲ,KÝ,KI trong trường hợp đó; sau đó; vậy thì
れで KỲ,KÝ,KI và; ngay sau đó; do đó; bởi vậy
れから KỲ,KÝ,KI sau đó; từ sau đó
KỲ,KÝ,KI nó; cái đấy; điều đấy
の儘 KỲ,KÝ,KI TẪN không thay đổi; như vốn dĩ; để nó như thế; để nguyên
KỲ,KÝ,KI PHƯƠNG nơi đó
KỲ,KÝ,KI PHƯƠNG nơi đó
21:47:25, 15-03-2015
3016 Lượt xem