[kanji] Chữ Hán tự: LÝ 裏

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
LÝ ĐẠO đường nhánh; đường phụ;lề;sự mờ ám; sự bất chính
通り LÝ THÔNG ngõ; ngõ hẻm; phố hẻm
返す LÝ PHẢN lộn từ trong ra ngoài; lộn từ đằng trái ra đằng phải (quần áo..); lộn từ trái ra phải; lộn trái; lộn ngược
返し LÝ PHẢN sự lộn ngược (từ trong ra ngoài)
LÝ BIỂU hai mang; hai mặt;mặt trái; mặt sau
LÝ ĐỊA dựng
LÝ KHẨU cửa sau; cổng sau;sự bất chính; sự mờ ám
切る LÝ THIẾT bội phản;phản;phản phúc;quay lưng lại (phản bội); phản bội; phụ bạc; bán đứng;thay lòng
切り者 LÝ THIẾT GIẢ kẻ phản bội
付け LÝ PHÓ sự hậu thuẫn; sự trợ giúp; sự ủng hộ; bằng chứng; dấu hiệu; biểu hiện;sự làm chứng; sự chứng thực; bằng chứng
bề trái;trái
LÝ DIỆN mặt trái
LÝ DIỆN phản diện
LÝ MÔN cổng sau
草履 MA LÝ THẢO LÝ Giày vải gai
MA LÝ Giày vải gai
BIỂU LÝ hai mặt; bên trong và bên ngoài;ngoại hình và tâm địa
NÃO LÝ tâm trí
ĐỖ LÝ Trong trái tim
抜け BẠT LÝ Đường phụ; đường vòng
足の TÚC LÝ bàn chân;gan;Gan bàn chân; lòng bàn chân
舞台 VŨ ĐÀI LÝ đằng sau sân khấu
祖国を切りする TỔ QUỐC LÝ THIẾT mại quốc
白地式 BẠCH ĐỊA THỨC LÝ THƯ chuyển nhượng để trống
愛情を切る ÁI TÌNH LÝ THIẾT phụ tình
交際場 GIAO TẾ TRƯỜNG LÝ Xã hội
祖国を切る TỔ QUỐC LÝ THIẾT phản quốc
05:12:58, 17-03-2015
3371 Lượt xem