[kanji] Chữ Hán tự :NHÂN 姻

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NHÂN TỘC gia đình nhà bên vợ (chồng)
HÔN NHÂN PHÁP luật hôn nhân
HÔN NHÂN GIỚI giấy hôn thú;Sự đăng ký kết hôn
する HÔN NHÂN kết hôn
HÔN NHÂN hôn nhân
06:30:34, 28-03-2015
2851 Lượt xem