[kanji] Chữ Hán tự : NINH 寧

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NINH NHẬT Ngày hòa bình
NINH thà….còn hơn
秩序 AN,YÊN NINH TRẬT TỰ trật tự xã hội; sự có trật tự
AN,YÊN NINH hòa bình; nền hòa bình;hòa bình; yên ổn; trấn an
ĐINH NINH NGỮ Ngôn ngữ lịch sự
に挨拶する ĐINH NINH AI,ẢI TẠT chào hỏi
ĐINH NINH bặt thiệp;hòa nhã;lễ phép;lịch sự;nhã nhặn;nho nhã;từ tốn
ĐINH NINH cẩn thận;lịch sự;sự lịch sự; sự cẩn thận
無丁 VÔ,MÔ ĐINH NINH bất lịch sự
馬鹿丁 MÃ LỘC ĐINH NINH Lịch sự thái quá
21:45:43, 29-03-2015
3082 Lượt xem