[kanji] Chữ Hán tự: OÁT, QUẢN 斡

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
旋する OÁT,QUẢN TOÀN làm trung gian hòa giải; can thiệp; điều đình
OÁT,QUẢN TOÀN trung gian; hòa giải; sự can thiệp; điều đình
助言旋仲裁局 TRỢ NGÔN OÁT,QUẢN TOÀN TRỌNG TÀI CỤC,CUỘC Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải
06:22:40, 18-03-2015
2693 Lượt xem