[kanji] Chữ Hán tự: PHÓNG,PHỎNG 倣

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
PHÓNG,PHỎNG mô phỏng; phỏng theo
する MÔ PHÓNG,PHỎNG đua nhau;mô phỏng
MÔ PHÓNG,PHỎNG mô phỏng;sự mô phỏng
先例に TIÊN LỆ PHÓNG,PHỎNG theo tiền lệ
05:29:28, 13-03-2015
2800 Lượt xem