[kanji] Chữ Hán tự: QUÁI 卦

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
を占う BÁT QUÁI CHIẾM,CHIÊM bói quẻ
BÁT QUÁI bát quát
06:00:20, 23-03-2015
2722 Lượt xem