[kanji] Chữ Hán tự : TẬT 嫉

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
妬で撃ち殺す TẬT ĐỐ KÍCH SÁT đánh ghen
妬する TẬT ĐỐ đố;ghen
妬する TẬT ĐỐ ghen tỵ; ghen ghét
TẬT ĐỐ Lòng ghen tị; sự ganh tị;máu ghen;sự ghen ghét; sự ghen
TẬT đố;đố kỵ
00:27:25, 29-03-2015
2822 Lượt xem