[kanji] Chữ Hán tự : THỨ 庶

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
民的 THỨ DÂN ĐÍCH thông thường; tự nhiên; bình thường
THỨ DÂN dân đen;dân thường;nhân dân
THỨ TỬ,TÝ con ngoài giá thú
務課 THỨ VỤ KHÓA phòng quản trị tổng hợp
THỨ VỤ tổng hợp
22:42:46, 29-03-2015
2776 Lượt xem