[kanji] Chữ Hán tự: THỤC 塾

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THỤC SINH học sinh trường tư thục
THỤC trường tư thục
TƯ THỤC tư thục;việc học riêng ở nhà
NHẬP THỤC sự nhập học trường tư
学習 HỌC TẬP THỤC trường bổ túc; trường tư; trường luyện thi
05:18:39, 28-03-2015
2857 Lượt xem