[kanji] Chữ Hán tự: THƯỢNG 上 (phan 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CỰC THƯỢNG nhất; tốt nhất; cao nhất; thượng hạng;sự nhất; cái nhất; cao nhất; hảo hạng; tuyệt vời
のように DĨ THƯỢNG như trên
ĐẦU THƯỢNG trên đầu; trên cao
免責条項 LỤC THƯỢNG MIỄN TRÁCH ĐIỀU HẠNG điều khoản miễn trách trên bờ (bảo hiểm)
PHÚC,PHỤC THƯỢNG TỬ sự chết khi đang giao hợp
する HIẾN THƯỢNG dâng
げ式 ĐỐNG THƯỢNG THỨC lễ khởi công
TẢ THƯỢNG bên trái phía trên cùng
DĨ THƯỢNG hơn; nhiều hơn; cao hơn; trên
保険 LỤC THƯỢNG BẢO HIỂM bảo hiểm đường bộ
げする ĐỖNG THƯỢNG công kênh lên vai
する HIẾN THƯỢNG dâng tặng; dâng hiến; cống tiến; cung tiến
げする BẰNG THƯỢNG quan sát mà không hành động; tạm treo
XUYÊN THƯỢNG thượng nguồn; đầu nguồn; thượng lưu
げる SĨ,SỸ THƯỢNG đánh bóng; hoàn thiện; hoàn thành
LỤC THƯỢNG trên bộ
LỘ THƯỢNG trên con đường;trên đường; trên đường bộ
ĐỖNG THƯỢNG sự công kênh lên vai
HIẾN THƯỢNG sự dâng tặng; sự dâng hiến; sự cống tiến; sự cung tiến; dâng tặng; dâng hiến; cống tiến; cung tiến
BẰNG THƯỢNG sự quan sát mà không hành động; sự tạm treo (vấn đề)
ỐC THƯỢNG mái nhà; nóc nhà;sân thượng; tầng thượng
HƯỚNG THƯỢNG TÂM Tham vọng; khát vọng vươn lên
SĨ,SỸ THƯỢNG sự đánh bóng; sự hoàn thiện
会談 ĐỈNH,ĐINH THƯỢNG HỘI ĐÀM Hội nghị thượng đỉnh
LỤC THƯỢNG trên mặt đất; trên đất liền
の空論 KỶ THƯỢNG KHÔNG,KHỐNG LUẬN lý thuyết suông
する HƯỚNG THƯỢNG tiến triển; tăng cường; nâng cao; tốt lên; khá lên
り様 THƯỢNG DẠNG người từ quê ra thăm; người trong quê ra chơi
ĐỈNH,ĐINH THƯỢNG đỉnh
がり THANG THƯỢNG khi tắm xong;sau khi tắm
KỶ THƯỢNG trên bàn; lý thuyết; trên giấy tờ
THIÊN THƯỢNG GIỚI thiên đường; thiên đàng
HƯỚNG THƯỢNG sự tăng cường; sự nâng cao; sự nâng lên; sự tiến triển; tăng cường; nâng cao; nâng lên; tiến triển
NHẪM THƯỢNG sự tăng lương
げる DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
THIÊN THƯỢNG thiên đàng
ĐỒNG THƯỢNG như trên
げ条項 TRỊ THƯỢNG ĐIỀU HẠNG điều khoản tăng giá
場証券 PHI THƯỢNG TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN chứng khoán không yết bảng
SỬ THƯỢNG xét về mặt lịch sử
げする TRỊ THƯỢNG nâng giá
場株 PHI THƯỢNG TRƯỜNG HẬU,CHU cổ phiếu không yết bảng
運転送法 HẢI THƯỢNG VẬN CHUYỂN TỐNG PHÁP luật chuyên chở hàng hóa đường biển
TRỊ THƯỢNG giá tăng;sự nâng giá
に飛び立つ VÂN THƯỢNG PHI LẬP đằng vân
ĐỒ THƯỢNG QUỐC nước đang phát triển
CHÍ THƯỢNG trên tạp chí
保険 HẢI THƯỢNG BẢO HIỂM bảo hiểm hàng hải
等品質 TỐI THƯỢNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
NIÊN THƯỢNG lớn tuổi; cao tuổi
ĐÀN THƯỢNG bàn thờ
がり約款 TRỊ THƯỢNG ƯỚC KHOAN điều khoản giảm giá
に載せる THƯỢNG TẢI,TÁI đăng trên
に昇る VÂN THƯỢNG THĂNG đằng vân
ĐỒ THƯỢNG sự đang trên đường; sự nửa đường
HẢI THƯỢNG trên biển
TỐI THƯỢNG sự tối thượng; sự tốt nhất; sự cao nhất;tối thượng; tốt nhất; cao nhất
げる THỦ THƯỢNG cầm lấy; cất lên;đề xuất; đề ra;hốt;thu (thuế);tranh; giành;trợ lực; tiếp sức;tước đoạt;xắn
がり TRỊ THƯỢNG giá tăng;sự tăng giá
TUYẾT THƯỢNG XA xe chạy trên băng tuyết
せる NGHỊCH THƯỢNG cảm thấy chóng mặt; bị nóng bừng
げる KIẾN THƯỢNG ngưỡng mộ; hâm mộ; tôn kính;nhìn lên; ngước lên
SA THƯỢNG trên cát
TRỊ THƯỢNG sự tăng giá
MỤC THƯỢNG cấp trên; bề trên
TỊCH THƯỢNG tại buổi gặp gỡ; tại cuộc hội họp; tại hội nghị
時計 TRÁC THƯỢNG THỜI KẾ đồng hồ để bàn
GIAI THƯỢNG tầng trên
する PHẢN THƯỢNG từ bỏ; bỏ
げ埠頭 HÀ THƯỢNG PHỤ ĐẦU bến dỡ
ĐỊA THƯỢNG QUÂN lục quân
TRÁC THƯỢNG để bàn
貿易 LỤC THƯỢNG MẬU DỊ,DỊCH buôn bán đường bộ
PHẢN THƯỢNG sự bỏ ngang (không làm nữa); sự phá ngang
THỦY THƯỢNG dưới nước; trên mặt nước
ĐỊA THƯỢNG dưới đất
TRÁC THƯỢNG để bàn;trên bàn
論争費 LỤC THƯỢNG LUẬN TRANH PHÍ cước đường bộ
THÂN THƯỢNG giá trị; vị trí xã hội
殿 ĐIỆN THƯỢNG NHÂN Triều thần
げる SAI THƯỢNG xơi
ĐỊA THƯỢNG trên mặt đất
身の THÂN THƯỢNG tương lai; số phận; tiểu sử cá nhân
申しげる THÂN THƯỢNG nói; kể; diễn đạt; phát biểu
抱きげる BÃO THƯỢNG ẵm
差しげる SAI THƯỢNG kính biếu;tặng biếu;tặng; cho
刈り NGẢI THƯỢNG tông ót; hớt tóc gáy; hớt tóc; cắt tóc
このもなく THƯỢNG trên hết; vô cùng; cực kỳ; nhất; có một không hai; tột bực; tối đa; nhất thế giới
跳びがる KHIÊU THƯỢNG bật lên; nhảy lên
打ちげる ĐẢ THƯỢNG hoàn thành; kết thúc; chấm dứt; phóng; bắn; làm xong;lao tới; ập tới; xông tới; đánh dạt; đánh giạt; giạt (vào bờ biển)
切り THIẾT THƯỢNG kết thúc; kết luận
このなく THƯỢNG trên hết; vô cùng; cực kỳ; nhất; có một không hai; tột bực; tối đa; nhất thế giới
跳ねがる KHIÊU THƯỢNG nhảy lên
吹きげる XUY,XÚY THƯỢNG húp
出来がる XUẤT LAI THƯỢNG được hoàn thành; làm xong
このない THƯỢNG loại một; hạng nhất; loại nhất; vô song; nhất; có một không hai; độc nhất vô nhị
頭がげる ĐẦU THƯỢNG nhô đầu
手をげる THỦ THƯỢNG giơ tay lên
出来がり XUẤT LAI THƯỢNG sự hoàn thành; việc làm xong
この THƯỢNG bên cạnh đó; hơn nữa; thêm vào đó; ngoài ra
22:02:45, 21-03-2015
3006 Lượt xem