[kanji] Chữ Hán tự: TIỀN 前 (phan 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
割り CÁT TIỀN phần đóng góp
お手 THỦ TIỀN kỹ năng; kỹ xảo; kỹ nghệ; sự khéo tay; tài khéo léo
紀元―年 KỶ NGUYÊN TIỀN NIÊN năm – trước công nguyên
紀元 KỶ NGUYÊN TIỀN trước công nguyên; trước kỉ nguyên
二人 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
秋雨 THU VŨ TIỀN TUYẾN vùng mưa thu
御霊 NGỰ LINH TIỀN Xin kính viếng hương hồn của người đã khuất!
二人 NHỊ NHÂN TIỀN cho hai người (suất ăn)
建て KIẾN TIỀN khung nhà
家の GIA TIỀN trước nhà
分け PHÂN TIỀN sự phân chia; sự chia phần
一歩進する NHẤT BỘ TIỀN TIẾN,TẤN bước tiến
一人 NHẤT NHÂN TIỀN người lớn; người trưởng thành
江戸 GIANG HỘ TIỀN Kiểu Tokyo
出る XUẤT TIỀN Trước khi đi ra ngoài
その TIỀN trước đó
歴史以 LỊCH SỬ DĨ TIỀN tiền sử
当たり ĐƯƠNG TIỀN dĩ nhiên;đương nhiên; rõ ràng; thông thường; hợp lý; thông dụng; bình thường;sự đương nhiên; sự rõ ràng; sự thông thường; sự hợp lý
皆さんの GIAI TIỀN trước mặt moị người
21:59:00, 15-03-2015
3288 Lượt xem