[kanji] Chữ Hán tự: TRỰC 直 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
接的 TRỰC TIẾP ĐÍCH trực tiếp; một cách trực tiếp
接会談 TRỰC TIẾP HỘI ĐÀM cuộc thảo luận trực tiếp
交座標 TRỰC GIAO TỌA TIÊU tọa độ trực giao
PHÁC TRỰC bộc trực; chân thật;sự bộc trực; sự chân thật
ぐに CHÂN TRỰC thẳng
NHẬT TRỰC trực nhật
ぐな CHÂN TRỰC thẳng thắn
TRÌ TRỰC chuyển biến tốt;đổi tay xách
NGU TRỰC khờ
ĐƯƠNG TRỰC VIÊN Người đang trực
宿 TÚC,TÚ TRỰC THẤT phòng thường trực
CAO TRỰC đắt; đắt đỏ; đắt tiền
宿 TÚC,TÚ TRỰC túc trực
KIẾN TRỰC nhìn lại; xem lại; đánh giá lại
THỰC TRỰC đần
THÙY TRỰC TUYẾN đường thẳng đứng;đường thẳng góc
THÙY TRỰC sự thẳng đứng; sự thẳng góc; sự trực giao; thẳng đứng; thẳng góc;thẳng đứng; thẳng góc; trực giao
TỐ TRỰC dễ tánh;dễ tính;đểnh đoảng
XUẤT TRỰC thẳng thắn
TỐ TRỰC dễ bảo; ngoan ngoãn; dễ sai khiến;thản nhiên; không xúc động; không động lòng;sự ngoan ngoãn; sự dễ bảo; sự dễ sai khiến;sự thản nhiên; sự không xúc động; sự không động lòng
XUẤT TRỰC thật thà; ngay thẳng; bộc trực; thẳng thắn;Tính thật thà; tính chân thật; tính chân thành;tính thật thà; tính ngay thẳng; tính bộc trực; sự thẳng thắn;trực tính
りする TRỌNG TRỰC hòa giải
CHÍNH TRỰC chính trực; thành thực;đoan chính (đoan chánh);sự chính trực
TRỌNG TRỰC sự hòa giải
立ち LẬP TRỰC khôi phục lại; lấy lại chỗ đứng (trên thị trường)
中央 TRUNG ƯƠNG TRỰC HẠT trực thuộc trung ương
矯め KIỂU TRỰC sửa lại; sửa chữa; xác định lại
書き THƯ TRỰC viết lại; sửa lại
不正 BẤT CHÍNH TRỰC giảo trá
不正 BẤT CHÍNH TRỰC sự không trung thực;Không trung thực
やり TRỰC làm lại
真正 CHÂN CHÍNH TRỰC thẳng tắp
持ち TRÌ TRỰC đổi tay xách; chuyển biến tốt
やり TRỰC sự làm lại
真っ CHÂN TRỰC chân thật; thẳng thắn; ngay thẳng;sự chân thật; sự thẳng thắn; sự ngay thẳng;sự thẳng tắp; sự thẳng hướng;thẳng tắp; thẳng hướng;thẳng tắp; thẳng hướng
かけ TRỰC gọi lại
思い TƯ TRỰC nghĩ lại; thay đổi ý định; thay đổi quyết định
考え KHẢO TRỰC trầm tư
縫い PHÙNG TRỰC Khâu lại
刷り LOÁT TRỰC in lại
立て LẬP TRỰC tái tạo; cải cách; xây dựng lại
06:39:35, 17-03-2015
3253 Lượt xem