[kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRƯỜNG DIỆN cảnh (kịch); tình trạng
違い TRƯỜNG VI không thích hợp; không hợp chỗ;lạc lõng;sự không đúng chỗ
所塞ぎ TRƯỜNG SỞ TẮC,TÁI Sự tắc nghẽn
所を移す TRƯỜNG SỞ DI bứng
TRƯỜNG SỞ chỗ;địa điểm;nơi
外取引(取引所) TRƯỜNG NGOẠI THỦ DẪN THỦ DẪN SỞ giao dịch hành lang (sở giao dịch)
外仲買人 TRƯỜNG NGOẠI TRỌNG MÃI NHÂN môi giới hành lang (sở giao dịch)
外仲立ち TRƯỜNG NGOẠI TRỌNG LẬP môi giới hành lang (sở giao dịch)
合を除き TRƯỜNG HỢP TRỪ không kể trường hợp
合に応じて TRƯỜNG HỢP ỨNG tùy trường hợp
合による TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
合によって TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
TRƯỜNG HỢP trường hợp; tình huống
TRƯỜNG địa điểm; nơi; chốn
ĐIỆN TRƯỜNG điện trường
NÔNG TRƯỜNG nông trường;thôn trại
HIỆN TRƯỜNG hiện trường
展覧する THỊ TRƯỜNG TRIỂN LÃM triển lãm hội chợ
CÔNG TRƯỜNG nhà máy; công xưởng; xưởng
ĐIỆN TRƯỜNG điện trường
変動 TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG biến động thị trường
MỤC TRƯỜNG đồng cỏ
DỊCH TRƯỜNG tòa thị chính
変動 THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG biến động thị trường
CÔNG TRƯỜNG công trường;nhà máy; phân xưởng sản xuất
価格 TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG GIÁ CÁCH giá thị trường
MỤC TRƯỜNG đồng cỏ; bãi cỏ; bãi chăn thả
割引率 THỊ TRƯỜNG CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu thị trường
を装飾する HỘI TRƯỜNG TRANG SỨC trang hoàng hội trường
TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá cả thị trường;sự đánh giá; sự ước lượng;sự đầu cơ
分析 THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH sự phân tích thị trường; phân tích thị trường
HỘI TRƯỜNG hội trường
価格 THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁCH giá thị trường
ĐỒ,CHƯ TRƯỜNG Lò mổ; lò sát sinh; lò giết thịt
KỊCH TRƯỜNG hí trường;hí viện;hý trường;hý viện;kịch trường;nhà hát; rạp hát; sân khấu
NHẬP TRƯỜNG MÔN Cổng vào; cửa vào
PHẠN TRƯỜNG nhà ở của công nhân công trường và công nhân mỏ
TÚC TRƯỜNG bục đứng làm việc;Giàn giáo
する ĐĂNG TRƯỜNG đi vào;ra (sân khấu);tung ra thị trường; bày bán lần đầu tiên;xuất hiện (trên màn ảnh)
QUẢNG TRƯỜNG quảng trường
価格 THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁCH giá chợ
NHẬP TRƯỜNG THUẾ Thuế vào cửa
ĐỔ TRƯỜNG sòng bạc
ĐĂNG TRƯỜNG lối vào; sự đi vào;sự ra (sân khấu); việc lên (sân khấu); sự đăng đàn;sự tung ra thị trường; sự bày bán lần đầu tiên;sự xuất hiện (trên màn ảnh)
BẢN TRƯỜNG nhà; nơi ở;nơi tốt nhất;sự chính cống; sự thật sự;trung tâm
を開ける THỊ TRƯỜNG KHAI khai trương
NHẬP TRƯỜNG QUYỀN quyền đi vào
CHỨC TRƯỜNG nơi làm việc
NGƯ TRƯỜNG bãi cá; ngư trường; khu vực đánh cá; bãi đánh cá
の者 TRƯƠNG,TRƯỚNG TRƯỜNG GIẢ người lễ tân
の販売時間 THỊ TRƯỜNG PHIẾN MẠI THỜI GIAN buổi chợ
NHẬP TRƯỜNG LIỆU Phí vào cửa;tiền vào cửa
TỬU TRƯỜNG quán bar; phòng uống rượu
一致 MẪN TRƯỜNG NHẤT TRI nhất trí; đồng lòng; đồng thanh; tất cả đều đồng ý; tất cả đều nhất trí
飽和 THỊ TRƯỜNG BÃO HÒA thị trường bão hoà
の大きさ THỊ TRƯỜNG ĐẠI dung lượng thị trường
する XUẤT TRƯỜNG ra mặt
NHẬP TRƯỜNG KHOÁN giấy vào cửa;vé;vé vào rạp
THƯỢNG TRƯỜNG HẬU,CHU cổ phiêu yết bảng
ĐẠO TRƯỜNG sàn đấu võ
MẪN TRƯỜNG sự nhất trí; sự đồng lòng;tất cả cử tọa; tất cả những người dự
XUÂN TRƯỜNG SỞ Cuộc đấu sumo mùa xuân
需要量 THỊ TRƯỜNG NHU YẾU LƯỢNG dung lượng thị trường
に集まる THỊ TRƯỜNG TẬP nhóm chợ
XUẤT TRƯỜNG ra mắt; trình diễn; tham dự
を断り NHẬP TRƯỜNG ĐOÀN,ĐOẠN Cấm vào
調査 THỊ TRƯỜNG ĐIỀU TRA điều tra thị trường;nghiên cứu thị trường
に行く THỊ TRƯỜNG HÀNH,HÀNG ra chợ
NHẬP TRƯỜNG sự vào rạp; sự vào hội trường
CẦU TRƯỜNG sân bóng chày; cầu trường
経済 THỊ TRƯỜNG KINH TẾ kinh tế thị trường
THỊ TRƯỜNG chợ; thị trường
渡し(貿易条件) HIỆN TRƯỜNG ĐỘ MẬU DỊ,DỊCH ĐIỀU KIỆN giao tại chỗ (điều kiện buôn bán)
潤滑油脂 CHIẾN TRƯỜNG NHUẬN HOẠT DU CHI dầu mỡ
取引所 THỊ TRƯỜNG TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG THỦ DẪN SỞ bản yết giá sở giao dịch
THỊ TRƯỜNG cái chợ; chợ;chợ búa
LẬP TRƯỜNG lập trường
渡し売買 HIỆN TRƯỜNG ĐỘ MẠI MÃI bán giao ngay tại chỗ;bán theo hiện trạng
に行く CHIẾN TRƯỜNG HÀNH,HÀNG ra trận
THỊ TRƯỜNG TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG bản yết giá
設備 CÔNG TRƯỜNG THIẾT BỊ thiết bị nhà máy
MẠI TRƯỜNG quầy
TỪ TRƯỜNG từ trường
検証 HIỆN TRƯỜNG KIỂM CHỨNG sự kiểm chứng tại hiện trường; kiểm tra hiện trường; kiểm chứng tại hiện trường
に臨む CHIẾN TRƯỜNG LÂM lâm trận
THỊ TRƯỜNG XUẤT suất lãi thị trường
製品 CÔNG TRƯỜNG CHẾ PHẨM hàng công nghệ
TỪ TRƯỜNG từ trường
HIỆN TRƯỜNG hiện trường; tại nơi xảy ra sự việc; nơi thực hiện công việc; công trường;tại chỗ
CHIẾN TRƯỜNG chiến trường;sa trường
平均価格 THỊ TRƯỜNG BÌNH QUÂN GIÁ CÁCH giá bình quân thị trường
技師 CÔNG TRƯỜNG KỸ SƯ kỹ sư công trường
MỘ TRƯỜNG Nghĩa địa; bãi tha ma
確認 XÁC NHẬN TRƯỜNG SỞ nơi nhận
例外 LỆ NGOẠI TRƯỜNG HỢP đặc cách
どの合にも TRƯỜNG HỢP trong bất cứ trường hợp nào; trong mọi trường hợp
魚市 NGƯ THỊ TRƯỜNG chợ cá
波止所有者受取者 BA CHỈ TRƯỜNG SỞ HỮU GIẢ THỤ,THỌ THỦ GIẢ biên lai chủ cầu cảng
会議 HỘI NGHỊ TRƯỜNG Phòng hội nghị; phòng họp
その限り TRƯỜNG HẠN tạm thời; nhất thời; không dự tính trước
06:40:56, 27-03-2015
3247 Lượt xem