[kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
駐輪 TRÚ LUÂN TRƯỜNG nơi đỗ xe
船乗 THUYỀN THỪA TRƯỜNG bắc
波止所有者 BA CHỈ TRƯỜNG SỞ HỮU GIẢ chủ cầu cảng
その逃れ TRƯỜNG ĐÀO sự thay thế tạm thời; sự lấp chỗ trống
駐車 TRÚ XA TRƯỜNG bãi đỗ xe
隠れ ẨN TRƯỜNG SỞ nơi che giấu; nơi ẩn náu; nơi ẩn nấp; nơi trú ẩn
波止 BA CHỈ TRƯỜNG cầu tàu; bến cảng
屠殺 ĐỒ,CHƯ SÁT TRƯỜNG Lò mổ; lò sát sinh; lò giết thịt
その合には TRƯỜNG HỢP trong trường hợp đó
闘牛 ĐẤU NGƯU TRƯỜNG đấu trường đấu bò
踊り DŨNG TRƯỜNG vũ trường; phòng nhảy
他の THA TRƯỜNG SỞ nơi khác
闘技 ĐẤU KỸ TRƯỜNG Vũ đài; trường đấu
展示 TRIỂN THỊ TRƯỜNG quầy triển lãm;quầy trưng bầy
交際 GIAO TẾ TRƯỜNG LÝ Xã hội
この TRƯỜNG HỢP trong tình huống này; trong trường hợp này
飛行 PHI HÀNH,HÀNG TRƯỜNG phi trường;sân bay
鉄火 THIẾT HỎA TRƯỜNG phòng đánh bạc
濡れ NHU,NHI TRƯỜNG khung cảnh yêu đương trong kịch Kabuki
乗り THỪA TRƯỜNG điểm lên xe
風呂 PHONG LỮ,LÃ TRƯỜNG buồng tắm;nhà tắm;phòng tắm
酪農 LẠC NÔNG TRƯỜNG trại sản xuất bơ sữa
普請 PHỔ THỈNH TRƯỜNG nơi xây nhà
射撃 XẠ KÍCH TRƯỜNG trường bắn;xạ trường
不浄 BẤT TỊNH TRƯỜNG Chỗ bẩn thỉu
非上証券 PHI THƯỢNG TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN chứng khoán không yết bảng
時と合によって THỜI TRƯỜNG HỢP tùy lúc tùy thời
非上 PHI THƯỢNG TRƯỜNG HẬU,CHU cổ phiếu không yết bảng
貯木 TRỮ MỘC TRƯỜNG bãi gỗ
留置 LƯU TRỊ TRƯỜNG nơi bắt giữ;nơi tạm giữ
運動 VẬN ĐỘNG TRƯỜNG sân vận động
湯治 THANG TRI TRƯỜNG nơi tắm nước nóng an dưỡng
採石 THẢI,THÁI THẠCH TRƯỜNG lò điện
処刑 XỬ,XỨ HÌNH TRƯỜNG pháp trường
運動 VẬN ĐỘNG TRƯỜNG sân vận động
調馬 ĐIỀU MÃ TRƯỜNG bãi giữ ngựa
競馬 CẠNH MÃ TRƯỜNG trường đua
渡船 ĐỘ THUYỀN TRƯỜNG bến phà;bến tàu
遊び DU TRƯỜNG sân chơi
調理 ĐIỀU LÝ TRƯỜNG Nhà bếp
競技 CẠNH KỸ TRƯỜNG sân vận động; nhà thi đấu; sân thi đấu;vòng đua
渡船 ĐỘ THUYỀN TRƯỜNG nơi cập phà
娯楽 NGU NHẠC,LẠC TRƯỜNG nơi giải trí
停車 ĐINH XA TRƯỜNG nơi đỗ xe; ga
試験 THI NGHIỆM TRƯỜNG khoa trường
渡しを渡る ĐỘ TRƯỜNG ĐỘ qua đò
停車 ĐINH XA TRƯỜNG bến;nơi đỗ xe; ga
電磁 ĐIỆN TỪ TRƯỜNG điện trường;trường điện từ
逃げ ĐÀO TRƯỜNG Nơi ẩn náu; nơi lánh nạn
渡し ĐỘ TRƯỜNG bến đò;bến phà
売り MẠI TRƯỜNG nơi bán hàng hóa;quầy bán hàng
土壇 THỔ ĐÀN TRƯỜNG bục sân khấu; bục diễn;nơi hành hình; nơi xử tội;phút cuối; giờ thứ mười một
停留 ĐINH LƯU TRƯỜNG ga
停泊 ĐINH BÁC TRƯỜNG bến
製材工 CHẾ TÀI CÔNG TRƯỜNG xưởng gỗ
後述の合を除き HẬU THUẬT TRƯỜNG HỢP TRỪ trừ những trường hợp dưới đây
国際市 QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG thị trường quốc tế
荷積み HÀ TÍCH TRƯỜNG SỞ dung tích xếp hàng
国営農 QUỐC DOANH,DINH NÔNG TRƯỜNG nông trường quốc doanh
公設市 CÔNG THIẾT THỊ TRƯỜNG thị trường chung
集団農 TẬP ĐOÀN NÔNG TRƯỜNG nông trường tập thể
軍需工 QUÂN NHU CÔNG TRƯỜNG binh xưởng
引け相(取引所) DẪN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG THỦ DẪN SỞ giá đóng cửa (sở giao dịch)
工事現 CÔNG SỰ HIỆN TRƯỜNG công trường; công trường xây dựng
公衆浴 CÔNG CHÚNG DỤC TRƯỜNG nhà tắm công cộng
煉瓦工 LUYỆN NGÕA CÔNG TRƯỜNG nhà máy gạch ngói
引け相 DẪN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá cuối ngày (sở giao dịch)
印刷工 ẤN LOÁT CÔNG TRƯỜNG xưởng in
公定相 CÔNG ĐỊNH TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá chính thức (sở giao dịch)
自由市購買 TỰ DO THỊ TRƯỜNG CẤU MÃI mua trên thị trường tự do
為替相メカニズム VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG Cơ chế Tỷ giá Hối đoái
庭先相 ĐÌNH TIÊN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG Giá bán ngay tại vườn (thường là nông sản)
自由市割引率 TỰ DO THỊ TRƯỜNG CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu thị trường tự do
為替相 VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG tỷ giá hối đoái
割引市 CÁT DẪN THỊ TRƯỜNG thị trường chiết khấu
平均相 BÌNH QUÂN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá bình quân thị trường
展示会 TRIỂN THỊ HỘI TRƯỜNG nhà triển lãm;nhà trưng bày
切符売 THIẾT PHÙ MẠI TRƯỜNG nơi bán vé; quầy bán vé; cửa sổ bán vé
資本市 TƯ BẢN THỊ TRƯỜNG thị trường chứng khoán
発電工 PHÁT ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG nhà máy phát điện
織物工 CHỨC VẬT CÔNG TRƯỜNG xưởng dệt
発行市 PHÁT HÀNH,HÀNG THỊ TRƯỜNG thị trường phát hành
上げ相 THƯỢNG TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG Thị trường có cổ phần tăng giá
青空市 THANH KHÔNG,KHỐNG THỊ TRƯỜNG Chợ trời; chợ bán đồ cũ
講習会 GIẢNG TẬP HỘI TRƯỜNG trung tâm huấn luyện
紡績工 PHƯỞNG TÍCH CÔNG TRƯỜNG nhà máy dệt
青空市 THANH KHÔNG,KHỐNG THỊ TRƯỜNG thị trường mở; thị trường tự do
投資市 ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG thị trường đầu tư
兵器工 BINH KHÍ CÔNG TRƯỜNG binh đao;xưởng quân giới
先物相 TIÊN VẬT TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá kì hạn
青物市 THANH VẬT THỊ TRƯỜNG chợ rau
公開市政策通貨 CÔNG KHAI THỊ TRƯỜNG CHÍNH,CHÁNH SÁCH THÔNG HÓA chính sách thị trường tự do tiền tệ
青果市 THANH QUẢ THỊ TRƯỜNG chợ rau quả
通り相値段 THÔNG TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG TRỊ ĐOẠN giá hiện hành
公開市政策 CÔNG KHAI THỊ TRƯỜNG CHÍNH,CHÁNH SÁCH chính sách thị trường mở;chính sách thị trường tự do
製造工 CHẾ TẠO,THÁO CÔNG TRƯỜNG xưởng chế tạo
公開市操作 CÔNG KHAI THỊ TRƯỜNG HAO,THAO TÁC vận hành thị trường mở
ゴルフ TRƯỜNG sân gôn
電気工 ĐIỆN KHÍ CÔNG TRƯỜNG nhà máy điện
製缶工 CHẾ HẪU,PHỮU CÔNG TRƯỜNG xưởng sản xuất đồ hộp
06:42:29, 27-03-2015
2507 Lượt xem