[kanji] Chữ Hán tự : UNG, DONG 容

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
UNG,DONG LƯỢNG dung lượng;thể văn
UNG,DONG XÁ sự tha thứ; sự khoan dung
UNG,DONG MẠO,MỘC dung mạo
認する UNG,DONG NHẬN dung túng
UNG,DONG NHẬN dung nạp
UNG,DONG TÍCH dung tích;sức chứa;thể tích
疑者 UNG,DONG NGHI GIẢ người khả nghi; người bị tình nghi
易い UNG,DONG DỊ,DỊCH đơn giản; dễ dàng
UNG,DONG DỊ,DỊCH đơn giản; dễ dàng;sự đơn giản; sự dễ dàng; sự dung dị
UNG,DONG THÁI tình trạng cơ thể; trạng thái cơ thể
姿 UNG,DONG TƯ dáng điệu;điệu;điệu bộ;vẻ bề ngoài; diện mạo; tướng mạo; phong thái; dáng vẻ
UNG,DONG KHÍ đồ đựng
UNG,DONG THỂ tình trạng cơ thể; trạng thái cơ thể
れる UNG,DONG đựng
HỨA UNG,DONG sự cho phép; sự chấp nhận;sự khoan dung; sự độ lượng; khoan dung; độ lượng
KHOAN UNG,DONG bao dong;bao dung;sự khoan dung; sự độ lượng; rộng lượng; khoan dung;khoan dung; độ lượng
能力 THU,THÂU UNG,DONG NĂNG LỰC sức chứa
THU,THÂU UNG,DONG LỰC dung lượng
する THU,THÂU UNG,DONG chứa đựng;đựng
MỸ,MĨ UNG,DONG VIỆN mỹ viện;thẩm mỹ viện
する THU,THÂU UNG,DONG thích nghi; tiếp nhận; nhận vào; cho vào
整形 MỸ,MĨ UNG,DONG CHỈNH HÌNH Giải phẫu thẩm mỹ
THU,THÂU UNG,DONG sự chứa;sự giam cầm; sự bắt giữ
MỸ,MĨ UNG,DONG SƯ thợ uốn tóc
体操 MỸ,MĨ UNG,DONG THỂ HAO,THAO môn thể dục mềm dẻo
MỸ,MĨ UNG,DONG vẻ đẹp; dung nhan
BAO UNG,DONG LỰC sự độ lượng; sự bao dung
LÝ UNG,DONG SƯ thợ hớt tóc;thợ uốn tóc
証明 NỘI UNG,DONG CHỨNG MINH giấy chứng nhận những thứ được đựng trong bưu phẩm
NHIỆT UNG,DONG LƯỢNG nhiệt dung; tỷ nhiệt
見本 NỘI UNG,DONG KIẾN BẢN Trang giới thiệu chung về nội dung
ÔN UNG,DONG ung dung
NỘI UNG,DONG VẬT Dung tích (của dạ dày)
未詳条項 NỘI UNG,DONG VỊ,MÙI TƯỜNG ĐIỀU HẠNG điều khoản không biết bên trong bao bì
TRẬN UNG,DONG hàng ngũ chiến đấu; thế trận; dàn quân
の正当性 NỘI UNG,DONG CHÍNH ĐƯƠNG TÍNH,TÁNH Tính chính xác của nội dung
NHẬN UNG,DONG Sự chấp thuận; sự ghi nhận
HÌNH UNG,DONG TỪ hình dung từ;tính từ
NỘI UNG,DONG nội dung
する HỨA UNG,DONG dung túng;thu nhận
する HÌNH UNG,DONG hình dung; mô tả; miêu tả; diễn tả
する HỨA UNG,DONG cho phép; chấp nhận; được hưởng
HÌNH UNG,DONG hình dáng; dáng vẻ; sự hình dung; sự mô tả; sự miêu tả; hình dung; mô tả; miêu tả
BIẾN UNG,DONG thay đổi cách nhìn; vẻ ngoài thay đổi
船の THUYỀN UNG,DONG TÍCH dung tích tàu
電気 ĐIỆN KHÍ UNG,DONG LƯỢNG Điện dung
情け TÌNH UNG,DONG XÁ Lòng nhân từ
不寛 BẤT KHOAN UNG,DONG sự không dung thứ
荷積み HÀ TÍCH UNG,DONG TÍCH dung tích xếp hàng
原料許 NGUYÊN LIỆU HỨA UNG,DONG LƯỢNG dung sai trọng lượng
包装内 BAO TRANG NỘI UNG,DONG bên trong bao bì
捕虜収 BỘ,BỔ LỖ THU,THÂU UNG,DONG SỞ trại dành cho tù nhân; trại tập trung; trại dành cho tù binh
上皮細胞増殖因子受 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ THỤ,THỌ UNG,DONG THỂ Cơ quan cảm nhận yếu tố tăng biểu bì
06:18:43, 29-03-2015
2751 Lượt xem