[kanji] Chữ Hán tự: VĨ 偉

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VĨ NHÂN vĩ nhân; con người vĩ đại; nhân vật vĩ đại
丈夫 VĨ TRƯỢNG PHU đại trượng phu; con người vĩ đại; vĩ nhân
vĩ đại; tuyệt vời; giỏi
VĨ QUAN cảnh quan tuyệt vời; phong cảnh tuyệt vời; cảnh quan tuyệt đẹp
VĨ VẬT nhân vật vĩ đại
VĨ NGHIỆP công việc vĩ đại; sự nghiệp vĩ đại; thành tích vĩ đại; thành tích xuất sắc; thành tích xuất chúng; thành tựu vĩ đại; thành quả vĩ đại
VĨ TÀI tài năng vĩ đại; kỳ tài
大な VĨ ĐẠI vĩ đại
VĨ ĐẠI sự vĩ đại; to lớn; xuất chúng;vĩ đại; to lớn; xuất chúng
VĨ HUÂN thành công vĩ đại; thành tích vĩ đại
khủng khiếp; đáng kinh sợ; rất nghiêm trọng
VĨ PHƯƠNG những nhân vật quan trọng; người quyền cao chức trọng; yếu nhân; nhân vật tai to mặt lớn; ông lớn; quan chức; chức sắc; nhân vật chủ chốt; người chủ chốt; người nắm vai trò chủ chốt
07:19:07, 14-03-2015
3478 Lượt xem