[kanji] Chữ Hán tự: XUẤT 率

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
直な XUẤT TRỰC thẳng thắn
XUẤT TRỰC thật thà; ngay thẳng; bộc trực; thẳng thắn;Tính thật thà; tính chân thật; tính chân thành;tính thật thà; tính ngay thẳng; tính bộc trực; sự thẳng thắn;trực tính
XUẤT TIÊN sự dẫn đầu
いる XUẤT dẫn đầu; đi tiên phong
XUẤT hệ số [vật lý]; tỷ lệ;tỷ lệ
NĂNG XUẤT hiệu quả; hiệu suất; năng suất
する DẪN XUẤT dẫn đàu
LỢI XUẤT lợi suất;lợi tức; tiền lãi; tỷ lệ lãi
THỐNG XUẤT GIẢ Người lãnh đạo; người chỉ huy
TỶ XUẤT tỉ suất;tỷ suất
NIÊN XUẤT tỷ lệ lãi năm
KHINH XUẤT khinh suất; không suy nghĩ; không cẩn thận; thiếu thận trọng; bất cẩn; hấp tấp; thiếu suy nghĩ;sự khinh suất; sự không cẩn thận; sự thiếu thận trọng; khinh suất; không cẩn thận; thiếu thận trọng
NHẪM XUẤT suất cước đường biển
THUẾ XUẤT suất thuế;thuế suất
BỘI XUẤT bội số phóng đại; số lần phóng đại;bội suất
変数 XÁC XUẤT BIẾN SỐ biến xác suất; biến ngẫu nhiên
XÁC XUẤT xác suất
ĐỊNH XUẤT tỷ lệ cố định
ĐÊ XUẤT tỷ lệ thấp
NĂNG XUẤT CẤP tiền lương theo năng suất
NĂNG XUẤT ĐÍCH một cách hiệu quả; một cách năng suất
HIỆU XUẤT hiệu suất; năng suất; năng lực;năng xuất
従価 INH,TÒNG GIÁ XUẤT suất cước theo giá
割引 CÁT DẪN XUẤT phí chiết khấu;suất chiết khấu
透磁 THẤU TỪ XUẤT Tính thấm từ tính
聴視 THÍNH THỊ XUẤT tỷ lệ nghe nhìn
熱効 NHIỆT HIỆU XUẤT Hiệu suất nhiệt
延び DIÊN XUẤT Tốc độ tăng trưởng
利子 LỢI TỬ,TÝ XUẤT suất lãi
紋網 VĂN VÕNG XUẤT tỷ lệ mù chữ
分担 PHÂN ĐẢM XUẤT khoản góp;phần góp
市場 THỊ TRƯỜNG XUẤT suất lãi thị trường
出生 XUẤT SINH XUẤT tỷ lệ sinh
棄権 KHI QUYỀN XUẤT tỷ lệ không tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ bỏ phiếu trắng
識字 THỨC TỰ XUẤT tỷ lệ người biết chữ
百分 BÁCH PHÂN XUẤT Phần trăm
普及 PHỔ CẬP XUẤT tỷ lệ phổ cập
伸び THÂN XUẤT Tốc độ tăng trưởng; hệ số giãn
換算 HOÁN TOÁN XUẤT tỷ lệ hoán đổi; tỷ giá quy đổi
伝導 TRUYỀN ĐAO XUẤT Tính dẫn; tỷ lệ truyền dẫn
拡大 KHUẾCH ĐẠI XUẤT tỷ lệ khuyếch đại; tỷ lệ phóng đại
反射 PHẢN XẠ XUẤT Hệ số phản xạ
投票 ĐẦU PHIẾU XUẤT tỷ lệ bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu
成長 THÀNH TRƯỜNG,TRƯỢNG XUẤT tỷ lệ trưởng thành; tỷ lệ tăng trưởng
約定税 ƯỚC ĐỊNH THUẾ XUẤT suất thuế hiệp định
機能失 CƠ,KY NĂNG THẤT XUẤT Tỷ lệ mất khả năng lao động
保険料 BẢO HIỂM LIỆU XUẤT suất phí bảo hiểm
貿易効 MẬU DỊ,DỊCH HIỆU XUẤT hiệu quả thương mại
最割引 TỐI CÁT DẪN XUẤT suất tái chiết khấu
補償税 BỔ THƯỜNG THUẾ XUẤT suất thuế bù trừ
通過運賃 THÔNG QUÁ VẬN NHẪM XUẤT suất cước quá cảnh
特恵関税 ĐẶC HUỆ QUAN THUẾ XUẤT suất thuế ưu đãi
乳児死亡 NHŨ NHI TỬ VONG XUẤT Tỉ lệ tử vong ở trẻ em
輸出関税 THÂU XUẤT QUAN THUẾ XUẤT suất thuế xuất khẩu
正式割引 CHÍNH THỨC CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu chính thức
輸入関税 THÂU NHẬP QUAN THUẾ XUẤT suất thuế nhập khẩu
積換え税 TÍCH HOÁN THUẾ XUẤT suất thuế quá cảnh
市場割引 THỊ TRƯỜNG CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu thị trường
公定割引 CÔNG ĐỊNH CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu chính thức
最高運賃 TỐI CAO VẬN NHẪM XUẤT suất cước tối đa;suất thuế tối đa
最大関税 TỐI ĐẠI QUAN THUẾ XUẤT suất thuế tối đa
対抗関税 ĐỐI KHÁNG QUAN THUẾ XUẤT suất thuế đối kháng
保護関税 BẢO HỘ QUAN THUẾ XUẤT suất thuế bảo hộ
最低間税 TỐI ĐÊ GIAN THUẾ XUẤT suất cước tối thiểu
複式関税 PHỨC THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế nhiều cột
現地調達 HIỆN ĐỊA ĐIỀU ĐẠT XUẤT Tỷ lệ nội địa hóa
最低運賃 TỐI ĐÊ VẬN NHẪM XUẤT suất cước tối thiểu
伸縮関税 THÂN SÚC QUAN THUẾ XUẤT suất thuế co giãn
補正関税 BỔ CHÍNH QUAN THUẾ XUẤT suất thuế bù trừ
妥協関税 THỎA HIỆP QUAN THUẾ XUẤT suất thuế thỏa hiệp
固定利子 CỔ ĐỊNH LỢI TỬ,TÝ XUẤT suất lãi cố định
人口密集 NHÂN KHẨU MẶT TẬP XUẤT mật độ nhân khẩu
鉄道運賃 THIẾT ĐẠO VẬN NHẪM XUẤT suất cước đường sắt
単式関税 ĐƠN THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế đơn
交渉関税 GIAO THIỆP QUAN THUẾ XUẤT suất thuế thương lượng
避妊実行 TỴ NHÂM THỰC HÀNH,HÀNG XUẤT tỷ lệ sử dụng tránh thai
二重関税 NHỊ TRỌNG,TRÙNG QUAN THUẾ XUẤT CHẾ chế độ hai suất thuế
農産物関税 NÔNG SẢN VẬT QUAN THUẾ XUẤT suất thuế nông sản
定期船運賃 ĐỊNH KỲ THUYỀN VẬN NHẪM XUẤT suất cước tàu chợ
定期背運賃 ĐỊNH KỲ BỐI VẬN NHẪM XUẤT cước tàu chợ
市中銀行割引 THỊ TRUNG NGÂN HÀNH,HÀNG CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu thị trường
自由市場割引 TỰ DO THỊ TRƯỜNG CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu thị trường tự do
貿易収支の赤字比 MẬU DỊ,DỊCH THU,THÂU CHI XÍCH TỰ TỶ XUẤT mức thiếu hụt cán cân buôn bán
06:57:57, 16-03-2015
3036 Lượt xem