Kiếm tiền từ Youtube

RPM Bao nhiêu thì YouTube sẽ trả tiền?

 

Máy tính này ước tính số tiền mà có thể được lấy từ một video YouTube

dựa trên số lượng truy cập thì RPM tính từ 1000 lần hiển thị (Doanh thu trên 1000 lần hiển thị) .

Nếu không có RPM được nhập , phạm vi của RPM điển hình từ $ 1,36 đến $ 3,40 sẽ được sử dụng .

Cách kiếm tiền từ Youtobe

2000px-Youtube_icon.svg

 

20:50:35, 23-09-2015
2662 Lượt xem