Lớp Hội thoại Kaiwa Miễn phí

Nhóm Kaiwa Miễn phí bằng Skype 

Chào tất cả các bạn từ N1~N5

Với mong muốn tham gia lớp nhóm Hội thoại (Kaiwa)

thì hãy đăng ký tại Nick Skype: DayTiengNhatBan 

Các Bạn tham gia Đàm thoại một cách tự nhiên và hỗ trợ nhau rất nhiệt tình.

 

Untitled

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật