Mẫu câu 301 câu đàm thoại tiếng hoa bài 9

Mẫu câu 301 câu đàm thoại tiếng hoa bài 9

1. Bạn ở tại đâu? Quận mấy?Phường mấy? Đường gì?
你住在哪儿?第几郡?第几坊?什么路?
Nǐ zhù zài nǎ’er? Dì jǐ jùn? Dì jǐ fāng? Shénme lù?
2. Tôi ở tại số 855 đường Trần Hưng Đạo , phường 1, quận 5.
我住在第5郡,第一坊,陈兴道街,855号。
Wǒ zhù zài dì 5 jùn, dì yī fāng, Chén Xìngdào jiē, 855 hào.

3. Bạn ở dãy lầu số mấy, phòng số mấy?
你住在几号楼?多少号房间?
Nǐ zhù zài jǐ hào lóu? Duōshǎo hào fángjiān?
4. Tôi ở tại dãy lầu số 9, tầng 3 phòng số 301.
我住在9号楼,三层301号房间。
Wǒ zhù zài 9 hào lóu, sān céng 301 hào fángjiān.
5. Nhà tôi ở đường Lê Lợi phường Bến Thành quận 1, tp. HCM
我家在胡志明市第一郡,滨城坊,黎利街。
Wǒ jiā zài Húzhìmíng shì dì yī jùn, Bīnchéng fāng, Lí Lì jiē.

6. Anh có biết nhà Trương Lệ Anh ở đâu không?
你知道张丽英家在哪儿吗?
Nǐ zhīdào zhānglìyīng jiā zài nǎ’er ma?
7. Biết, tôi biết đường mà, chúng ta cùng đi nhé.
知道,我认识路,我们一起去吧。
Zhīdào, wǒ rènshí lù, wǒmen yīqǐ qù ba.
8. Con đường này đi bưu điện phải không?
这条路去邮局吗?
Zhè tiáo lù qù yóujú ma?
9. Đúng thế, bạn đi bưu điện mua tem phải không?
对,你去邮局买邮票吗?
Duì, nǐ qù yóujú mǎi yóupiào ma?
10.Hoan nghênh bạn đến tp. HCM làm việc.
欢迎你来胡志明市工作。

Huānyíng nǐ lái húzhìmíng shì gōngzuò.

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật