Một số câu hỏi và từ hỏi thông dụng

-Dou ka, shimashita ka
Có chuyện gì vậy?
-Kore wa, nan desu ka
Đây là cái gì vậy?
-Itsu
Khi nào?
-Doko
Ở đâu?
-Naze / doshite
Tại sao?
-Dare / donata
Ai?
-Dore / Dochira
Cái nào?
-Nani 
Cái gì?
-Dono kurai
Bao nhiêu?
-Ikura
Bao nhiêu (tiền)?

 

Hộ trợ học Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật