Nên mặc gì ngày hôm nay nhỉ

Nên mặc gì ngày hôm nay nhỉ
今日はなにをきて行こうかな
今日 きょう
行こう いこう

Tôi không thể quyết định mặc gì
着て行く服がなかなか決まらない
着て きて
服 ふく
決まらない きまらない

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật